П Р И С Ъ Д А    2579

 

Номер   2579

Година   31.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20171240200934

по  описа  за

2017

година

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Ю.П.Ц., роден на 28.07.1967 г. в Г.П., от П. българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН*, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление - деянията поотделно осъществяват един състав на едно и също престъпление, извършени са при една и съща обстановка, през непродължителен период от време, при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите по смисъла на чл.26, ал.1 НК, в съучастие като помагач с неустановен извършител, който се представял по време на всяко от деянията както длъжностно лице от състава на полицията, в периода 13.04.2017 г. - 25.04.2017 г. в Г.Р., извършил следните деяния:

1. На 13.04.2017 г. за времето около 12.30 часа в Г.Р., в съучастие като помагач с неустановен по делото извършител, с цел да набави за него имотна облага, умишлено го улеснил да възбуди заблуждение у Е.Г.Н. от Г.Р. и поддържа заблуждение у нея, като се представил, че е длъжностно лице, че е служител в криминална полиция и следва да предаде сумата от 2`600.00 лв. за извършване на дейности на полицията вр. с разкриване на престъпление и задържане на извършители на същото, с което на Е.Г.Н. от Г.Р. била причинена имотна вреда от 2`600.00 лева, като улесняването се изразило в обещание да даде помощ, като вземе паричната сума, транспортира същата и я предаде на неустановеното лице, както и във вземането на тази парична сума от Е.Г.Н. от Г.Р.;

2. На 18.04.2017 г. за времето около 12.10 часа в Г.Р. в съучастие като помагач с неустановен по делото извършител с цел да набави за него имотна облага, умишлено го улеснил да направи опит да възбуди и поддържа заблуждение у М.Д.Х. от Г.Р., представяйки се че е длъжностно лице, че е служител в криминална полиция и тя следва да предаде сумата от 2`580.00 лв. за извършване на дейности на полицията вр. с разкриване на престъпление и задържане на извършители на същото, с което бил направен опит на М.Д.Х. от Г.Р., да бъде причинена имотна вреда от 2`580.00 лева, като улесняването се изразило в обещание да даде помощ, като вземе паричната сума, транспортира същата и я предаде на неустановеното лице, както и в предприемане на действия за вземане на тази парична сума от М.Д.Х. от Г.Р., като деянието не е довършено поради независещи от дейците причини;

3. На 18.04.2017 г. за времето около 16.15 часа в Г.К. в съучастие като помагач с неустановен по делото извършител с цел да набави за него имотна облага, умишлено го улеснил да възбуди заблуждение у Д.Е.Г. от Г.К. и да поддържа заблуждение у нея, представяйки се за длъжностно лице, че говори с длъжностно лице - служител в криминална полиция и следва да предаде сумата от 710.00 лв. за извършване на дейности на полицията вр. с разкриване на престъпление и задържане на извършители на същото, с което на Д.Е.Г. от Г.К. била причинена имотна вреда от 710,00 лева, като улесняването се изразило в обещание да даде помощ, като вземе паричната сума, транспортира същата и я предаде на неустановеното лице, както и във вземането на тази парична сума от Д.Е.Г. от Г.К.;

4. На 18.04.2017 г. за времето около 17.10 часа в Г.К. в съучастие като помагач с неустановен по делото извършител с цел да набави за него имотна облага, умишлено го улеснил да възбуди заблуждение у З.К.Л. от Г.К. и да поддържа заблуждение у нея, представяйки се за длъжностно лице, че говори с длъжностно лице - служител в криминална полиция и тя следва да предаде сумата от 1`200.00 € с левова равностойност от 2`346.99 лв. и 4`600.00 лв. за извършване на дейности на полицията вр. с разкриване на престъпление и задържане на извършители на същото, с което на З.К.Л. от Г.К. била причинена имотна вреда от 1`200.00 € с левова равностойност от 2`346.99 лв. и 4`600.00 лева, като улесняването се изразило в обещание да даде помощ, като вземе паричната сума и след това да я транспортира и предаде на неустановеното лице, както и във вземането на тази парична сума от З.К.Л. от Г.К.;

5. На 25.04.2017 г. за времето около 13.00 часа в Г.Р. в съучастие като помагач с неустановен по делото извършител с цел да набави за него имотна облага, умишлено го улеснил да възбуди заблуждение у Е.И.Д. от Г.Р., и да поддържа заблуждение у нея, представяйки се, че е длъжностно лице, че е служител в криминална полиция и тя следва да предаде сумата от 3`050.00 лв. за извършване на дейности на полицията вр. с разкриване на престъпление и задържане на извършители на същото, с което на Е.И.Д. от Г.Р., била причинена имотна вреда от 3`050.00 лева, като улесняването се изразило в обещание да даде помощ, като вземе паричната сума и след това я транспортира и предаде на неустановеното лице, както и във вземането на тази парична сума от Е.И.Д. от Г.Р.;

6. На 25.04.2017 г. за времето около 13.15 часа в Г.Р., в съучастие като помагач с неустановен по делото извършител с цел да набави за него имотна облага, умишлено го улеснил да възбуди заблуждение у Р.Г.О. от Г.Р., и да поддържа заблуждение у нея, представяйки се, че е длъжностно лице, че е служител в криминална полиция и следва тя да предаде сумата от 850.00 лв. и златни накити за извършване на дейности на полицията вр. с разкриване на престъпление и задържане на извършители на същото, с което на Р.Г.О. от Г.Р., била причинена имотна вреда от 850.00 лева, масивен златен пръстен около 4 Г. с гравирани бели камъни по него, златна халка и два броя златни пръстени, по- малки, единият с бяло камъче и другият с две бели камъчета, масивна златна гривна около 5 грама, фигурална със закачени едно в друго сърчица, златен синджир около 3 грама, като улесняването се изразило в обещание да даде помощ, като вземе паричната сума и златните накити и след това да ги транспортира и предаде на неустановеното лице, както и във вземането на тази парична сума и златните накити от Р.Г.О. от Г.Р., като общият размер на причинените вреди е 18`456.99 лв. - престъпление по чл.210, ал.1, т.1 от НК, вр. с чл.209, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.210, ал.1, т.1, пр.I и т.2 от НК, вр. чл.209, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т1 от НК, му налага наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 9 месеца, което на основание чл.66, ал.1 от НК отлага за изпитателен срок от 3 години.

ОТХВЪРЛЯ предявения от частния обвинител и граждански ищец Е.Г.Н. с ЕГН*, срещу подсъдимия Ю.П.Ц., ЕГН*, граждански иск по чл.45 ГПК за сумата от 2`600.00 лв., която представлява обезщетение за претърпени имуществени вреди, в резултат от престъплението по чл.210, ал.1, т.1 от НК, вр. с чл.209, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК.

ОСЪЖДА подсъдимият Ю.П.Ц., ЕГН*, да заплати по сметка на ОД на МВР-Б., на основание чл.189, ал.3 НПК, сумата от 272.19 лв. - направени разноски за експертизи в ДП и сумата 5.00 лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА подсъдимият Ю.П.Ц., ЕГН*, да заплати по сметка на Рг.РС, на основание чл.189, ал.3 НПК, сумата от 10,72 лв. - направени разноски за свидетел в съдебното производство, сумата от 90,00 лв. - направени разноски за вещи лица в съдебното производство, както и сумата 5.00 лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

Присъдата подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от днес пред Бл.ОС.

 

Районен съдия:…………………………….

 

Съдебни заседатели:

1. /М.Д./......................... 2. /М.Т./...........................

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 06.06.2019 г.

към ПРИСЪДА №2579 от 31.05.2019 г.

по НАК.Д. №934 от 2017 г. по описа на РС-Разлог

 

РП-Р. е повдигнала обвинение против Ю.П.Ц., ЕГН*, за извършено престъпление по чл.210, ал.1, т.1 от НК, вр. с чл.209, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК - затова, че при условията на продължавано престъпление - деянията поотделно осъществяват един състав на едно и също престъпление, извършени са при една и съща обстановка, през непродължителен период от време, при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите по смисъла на чл.26, ал.1 НК в съучастие като помагач с неустановен извършител, който се представял по време на всяко от деянията както длъжностно лице от състава на полицията, в периода 13.04.2017 г. - 25.04.2017 г. в Г.Р., извършил следните деяния:

1. На 13.04.2017 г. за времето около 12.30 часа в Г.Р. в съучастие като помагач с неустановен по делото извършител с цел да набави за него имотна облага, умишлено го улеснил да възбуди заблуждение у Е.Г.Н. от Г.Р. и поддържа заблуждение у нея, като се представил, че е длъжностно лице, че е служител в криминална полиция и следва да предаде сумата от 2`600.00 лв. за извършване на дейности на полицията вр. с разкриване на престъпление и задържане на извършители на същото, с което на Е.Г.Н. от Г.Р. била причинена имотна вреда от 2`600.00 лева, като улесняването се изразило в обещание да даде помощ, като вземе паричната сума, транспортира същата и я предаде на неустановеното лице, както и във вземането на тази парична сума от Е.Г.Н. от Г.Р.;

2. На 18.04.2017 г. за времето около 12.10 часа в Г.Р. в съучастие като помагач с неустановен по делото извършител с цел да набави за него имотна облага, умишлено го улеснил да направи опит да възбуди и поддържа заблуждение у М.Д.Х. от Г.Р., представяйки се, че е длъжностно лице, че е служител в криминална полиция и тя следва да предаде сумата от 2`580.00 лв. за извършване на дейности на полицията вр. с разкриване на престъпление и задържане на извършители на същото, с което бил направен опит на М.Д.Х. от Г.Р., да бъде причинена имотна вреда от 2`580.00 лева, като улесняването се изразило в обещание да даде помощ, като вземе паричната сума, транспортира същата и я предаде на неустановеното лице, както и в предприемане на действия за вземане на тази парична сума от М.Д.Х. от Г.Р., като деянието не е довършено поради независещи от дейците причини;

3. На 18.04.2017 г. за времето около 16.15 часа в Г.К. в съучастие като помагач с неустановен по делото извършител с цел да набави за него имотна облага, умишлено го улеснил да възбуди заблуждение у Д.Е.Г. от Г.К. и да поддържа заблуждение у нея, представяйки се за длъжностно лице, че говори с длъжностно лице - служител в криминална полиция и следва да предаде сумата от 710.00 лв. за извършване на дейности на полицията вр. с разкриване на престъпление и задържане на извършители на същото, с което на Д.Е.Г. от Г.К. била причинена имотна вреда от 710,00 лева, като улесняването се изразило в обещание да даде помощ, като вземе паричната сума, транспортира същата и я предаде на неустановеното лице, както и във вземането на тази парична сума от Д.Е.Г. от Г.К.;

4. На 18.04.2017 г. за времето около 17.10 часа в Г.К. в съучастие като помагач с неустановен по делото извършител с цел да набави за него имотна облага, умишлено го улеснил да възбуди заблуждение у З.К.Л. от Г.К. и да поддържа заблуждение у нея, представяйки се за длъжностно лице, че говори с длъжностно лице - служител в криминална полиция и тя следва да предаде сумата от 1`200.00 € с левова равностойност от 2`346.99 лв. и 4`600.00 лв. за извършване на дейности на полицията вр. с разкриване на престъпление и задържане на извършители на същото, с което на З.К.Л. от Г.К. била причинена имотна вреда от 1`200.00 € с левова равностойност от 2`346.99 лв. и 4`600.00 лева, като улесняването се изразило в обещание да даде помощ, като вземе паричната сума и след това да я транспортира и предаде на неустановеното лице, както и във вземането на тази парична сума от З.К.Л. от Г.К.;

 5. На 25.04.2017 г. за времето около 13.00 часа в Г.Р. в съучастие като помагач с неустановен по делото извършител с цел да набави за него имотна облага, умишлено го улеснил да възбуди заблуждение у Е.И.Д. от Г.Р., и да поддържа заблуждение у нея, представяйки се, че е длъжностно лице, че е служител в криминална полиция и тя следва да предаде сумата от 3`050.00 лв. за извършване на дейности на полицията вр. с разкриване на престъпление и задържане на извършители на същото, с което на Е.И.Д. от Г.Р., била причинена имотна вреда от 3`050.00 лева, като улесняването се изразило в обещание да даде помощ, като вземе паричната сума и след това я транспортира и предаде на неустановеното лице, както и във вземането на тази парична сума от Е.И.Д. от Г.Р.;

6. На 25.04.2017 г. за времето около 13.15 часа в Г.Р. в съучастие като помагач с неустановен по делото извършител с цел да набави за него имотна облага, умишлено го улеснил да възбуди заблуждение у Р.Г.О. от Г.Р., и да поддържа заблуждение у нея, представяйки се, че е длъжностно лице, че е служител в криминална полиция и следва тя да предаде сумата от 850.00 лв. и златни накити за извършване на дейности на полицията вр. с разкриване на престъпление и задържане на извършители на същото, с което на Р.Г.О. от Г.Р., била причинена имотна вреда от 850.00 лева, масивен златен пръстен около 4 Г. с гравирани бели камъни по него, златна халка и два броя златни пръстени, по- малки, единият с бяло камъче и другият с две бели камъчета, масивна златна гривна около 5 грама, фигурална със закачени едно в друго сърчица, златен синджир около 3 грама, като улесняването се изразило в обещание да даде помощ, като вземе паричната сума и златните накити и след това да ги транспортира и предаде на неустановеното лице, както и във вземането на тази парична сума и златните накити от Р.Г.О. от Г.Р.,

като общият размер на причинените вреди е 18`456.99 лв.

Преди даване ход на съдебното следствие съдът е приел за съвместно разглеждане в наказателния процес предявения граждански иск от пострадалата Е.Г.Н., срещу подсъдимия Ю.П.Ц., с правно основание чл.45 ЗЗД, за сумата по граджданския иск от 2`600.00 лв., представляващи обезщетение за претърпени имуществени вреди в резултат от престъплението по чл.210, ал.1, т.1 от НК, вр. с чл.209, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК, вр. с чл.26 ал.1 от НК. Съдът е конституирал пострадалата Е.Г.Н. като частен обвинител и граждански ищец в настоящото производство.

В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа обвинението така както е внесено с обвинителния акт. Счита, че същото е доказано по несъмнен начин от събраните по делото доказателства – протоколи за претърсване и изземване, изготвената видеотехническа експертиза, справки от мобилните оператори, както и гласните доказателства. Сочи като смекчаващи отговорността обстоятелства - чистото съдебно минало на подсъдимия, данните за социалното му положение към момента на извършване на деянието и към настоящият момент, семейна ангажираност и влошено здравословно състояние, за което също са събрани доказателства. По отношение на вида и размера на наказанието, отбелязва извършените множество деяния от този вид в страната и в региона, от които пострадали са преди всичко възрастни хора, както и размера на причинените в случая вреди.Предлага да бъде наложено наказание „лишаване от свобода“ при условията на чл.55 от НК, в размер на 9 месеца, което изпълнение да бъде отложено за изпитателен срок, на основание чл.66 НК.

Повереника на частния обвинител и граждански ищец Е.Н. поддържа обвинението наред с прокурора. Пледира подсъдимия да бъде признат за виновен в извършването на престъплението, за което е предаден на съд. Пледира подсъдимият да бъде признат за виновен в извършването на престъплението, за което е предаден на съд и да му се наложи наказание при смекчаващи вината обстоятелства, с оглед възстановяване в хода на съдебното следствие на сумата, която е дължима в резултат на деянието на пострадала Н., добросъвестното процесуално поведение на подсъдимия и чистото му съдебно минало, подбудите за извършване на деянията - тежко социално и семейно положение.

Защитникът на подсъдимия моли съда да признае същия за невинен, като посочва, че обвинението не било доказано по несъмнен начин, липсвали преки доказателства установяващи обвинението, и по-конкретно авторството на престъплението, като излага подробни съображения. Защитата предлага на съда да постанови оправдателна присъда, като акцентира на тежко здравословно и семейно положение на подсъдимия. При условията на алтернативност, намира, че предложеното наказание е завишено по размер. Според защитника не се установява от доказателствата по делото фактическата обстановка, така както е записана в обвинителния акт.

В последната си дума подсъдимия Ю.П.Ц. моли да бъде оправдан по повдигнатото обвинение.

Съдът, след преценка на събраните доказателства, прие за установено следното от фактическа страна :

 Подсъдимият Ю.П.Ц., роден на 28.07.1967 г. в Г.П., от П. българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН*, .

В периода 13.04.2017 г. - 25.04.2017 г. включително, подсъдимият Ю.П.Ц. и свидетеля Л., се придвижвали с лек автомобил м. „Ф.Б.“ с рег. №*, до Г.Р. и до Г.К., вр. с осъществяван контакт от подсъдимия с неустановено по делото лице, което преди това е въвеждал в заблуждение пострадалите, че се извършва операция по задържане на телефонни измамници и искането за съдействие за предаване на парични суми. Подсъдимият следвало да взема парите от пострадалите и да ги транспортира до предварително посочено място по телефона от неустановеното лице, както и да му ги предаде.

1. На 13.04.2017 г. около 12.30 часа в Г.Р. неустановеното по делото лице с цел да набави за себе си парична сума, позвънил по телефона на пострадалата - свид. Е.Г.Н. от Г.Р.. Неустановеното лице казало на пострадалата, че работи в криминална полиция и следва да предаде сумата от 2`600.00 лв. за извършване на дейности на полицията вр. с разкриване на престъпление и задържане на извършители на същото. Указало й, че парите следва да ги остави в двора към дома й в Г.Р., У.„Б.“ №9. По това време подсъдимия и свидетеля Л. били пристигнали в Г.Р., с лекия автомобил м. „Ф.Б.“ с рег. №*, управляван от свидетеля Л.. Неустановеното лице, се обадило на подсъдимия по телефона и го изпратило да посети адреса на пострадалата в Г.Р., за да вземе парите. През това време, в резултат на проведения разговор с неустановеното лице, пострадалата Е.Г.Н., била мотивирана да предаде всички налични в дома й пари, събрала сумата от 2`600.00 лева, поставила я в найлонов плик, излязла на двора и оставила плика с парите под пейка в дворното й място. След това се прибрала в дома си. След като пристигнали на адреса, подсъдимият слязъл от автомобила, влязъл в дворното място и взел плика с парите. Още същия ден, подсъдимият получил по телефона указания, да вземе част от паричната сума за себе си, като възнаграждение за своя труд, а останалата сума оставил на указано му по телефона място.

2. На 18.04.2017 г. около 12.10 часа в Г.Р. неустановеното по делото лице с цел да набави за себе си парична сума, позвънил по телефона на пострадалата - свид. М.Д.Х. от Г.Р.. По това време бащата на пострадалата, както и самата свид. Х. ползвали телефон в магазин, находящ се в Г.Р., на У.„Ш.“№21.

Неустановеното лице казало на пострадалата, че работи в криминална полиция и следва да предаде парична сума и накити за извършване на дейности на полицията вр. с разкриване на престъпление и задържане на извършители на същото. Указало й, че парите следва да ги остави пред къщата, в която бил разположен и магазина в Г.Р., У.„Ш.“№21. По това време обвиняемият и свид. Л. били пристигнали в Г.Р., с лекия автомобил м. „Ф.Б.“ с рег. №*, управляван от свид. Л.. Неустановеното лице, се обадило на подсъдимия по телефона и го изпратило да посети адреса на пострадалата в Г.Р., за да вземе парите. През това време свид. Х. в резултат на проведения разговор с неустановеното лице, била мотивирана да предаде всички налични пари, събрала сумата от 2`580.00 лева, поставила я в найлонов плик и плика оставила непосредствено до ъгъла на къщата, на тротоара. След като пристигнали на адреса, подсъдимият слязъл от автомобила. Автомобилът паркирали до златарско ателие на същата улица, недалеч от къщата, пред която били оставени парите от пострадалата. Подсъдимият слязъл от автомобила и се насочил към указания му адрес, за да вземе парите. Непосредствено пред него видял свид. А.М.М. от Г.Р.. Последната вървяла пред него и видяла оставения от пострадалата плик. Навела се, взела плика и продължила по пътя. Подсъдимият като видял това, казал на свид. М.: „Госпожо, намерили сте плик.“ Свид. М. му отвърнала, че ще го предаде в полицията. Тогава подсъдимият, говорейки по телефона казал: „Колеги, тя ще ги предаде в полицията.“ и се върнал към автомобила.

3. На 18.04.2017 г. за времето около 16.15 часа в Г.К. неустановеното по делото лице с цел да набави за себе си парична сума, позвънил по телефона на пострадалата - свид. Д.Е.Г. от Г.К.. Неустановеното лице казало на пострадалата, че работи в криминална полиция и следва да предаде сумата от 710.00 лв. за извършване на дейности на полицията вр. с разкриване на престъпление и задържане на извършители на същото. Указало й, че парите следва да ги сложи в плик и да хвърли плика от терасата на дома й в Г.К., У.„А.Б.“№3, В.„..З, А.. По това време подсъдимият и свид.Л. били пристигнали в Г.К. с лекия автомобил м. „Ф.Б.“ с рег. №*, управляван от свид. Л.. Неустановеното лице, се обадило на подсъдимия по телефона и го изпратило да посети адреса на пострадалата в Г.К., за да вземе парите. През това време свид. Д.Г., в резултат на проведения разговор с неустановеното лице, била мотивирана да предаде всички налични пари, събрала сумата от 710.00 лева, поставила я в найлонов плик, излязла на терасата и хвърлила плика с парите. Пликът паднал на тротоара. След това се прибрала в апартамента. След като пристигнали на адреса, подсъдимият слязъл от автомобила и взел плика с парите.

4. На 18.04.2017 г. за времето около 17.10 часа в Г.К. неустановеното по делото лице с цел да набави за себе си парична сума, позвънил по телефона на пострадалата - свид З.К.Л. от Г.К.. Неустановеното лице казало на пострадалата, че работи в криминална полиция и следва да предаде сумата от 1`200.00 € с левова равностойност от 2`346.99 лв. и 4`600.00 лв. за извършване на дейности на полицията вр. с разкриване на престъпление и задържане на извършители на същото. Указало й, че парите следва да ги остави в двора към дома й в Г.К.. По това време подсъдимият и свид. Л. били пристигнали в Г.Р., с лекия автомобил м. „Ф.Б.“ с рег. №*, управляван от свид. Л.. Неустановеното лице, се обадило на подсъдимия по телефона и го изпратило да посети адреса на пострадалата в Г.К., за да вземе парите. През това време свид. Л., в резултат на проведения разговор с неустановеното лице, била мотивирана да предаде всички налични пари, събрала сумата от 1`200.00 € с левова равностойност от 2`346.99 лв. и 4`600.00 лв., поставила я в плик, излязла на двора и оставила плика с парите до входната врата на дворното й място. След това се прибрала в дома си. След като пристигнали на адреса, подсъдимият слязъл от автомобила, влязъл в дворното място и взел плика с парите.

Още същия ден, подсъдимият получил по телефона указания, да вземе част от паричната сума за себе си, като възнаграждение за своя труд, а останалата сума оставил на указано му по телефона място.

5. На 25.04.2017 г. за времето около 13.00 часа в Г.Р. неустановеното по делото лице с цел да набави за себе си парична сума, позвънил по телефона на пострадалата - свид. Е.И.Д. от Г.Р.. Неустановеното лице казало на пострадалата, че работи в криминална полиция и следва да предаде сумата от 3`050.00 лв. за извършване на дейности на полицията вр. с разкриване на престъпление и задържане на извършители на същото. Указало й, че парите следва да ги постави в плик и да ги хвърли през терасата от дома й в Г.Р., У.„А.С.“№79. По това време подсъдимият и свид. Л. били пристигнали в Г.Р., с лекия автомобил м. „Ф.Б.“ с рег. №*, управляван от свид. Л.. Неустановеното лице, се обадило на подсъдимия по телефона и го изпратило да посети адреса на пострадалата в Г.Р., за да вземе парите. През това време свид. Д., в резултат на проведения разговор с неустановеното лице, била мотивирана да предаде всички налични пари, събрала сумата от 3`050.00 лева, поставила я в плик, излязла на терасата на къщата и хвърлила плика на тротоара. След това се прибрала в дома си. След като пристигнали на адреса, подсъдимият слязъл от автомобила и взел плика с парите.

6. На 25.04.2017 г. за времето около 13.15 часа в Г.Р. неустановеното по делото лице с цел да набави за себе си парична сума, позвънил по телефона на пострадалата - свид. Р.Г.О. от Г.Р.. Неустановеното лице казало на пострадалата, че работи в криминална полиция и следва да предаде сумата от 850.00 лв. и златни накити за извършване на дейности на полицията вр. с разкриване на престъпление и задържане на извършители на същото. Указало й, че парите следва да ги остави в двора към дома й в Г.Р., У.„И. А.“ №38. По това време подсъдимият и свид. Л. били пристигнали в Г.Р., с лекия автомобил м. „Ф.Б.“ с рег. №*, управляван от свид. Л.. Неустановеното лице, се обадило на подсъдимия по телефона и го изпратило да посети адреса на пострадалата в Г.Р., за да вземе парите. През това време свид. О., в резултат на проведения разговор с неустановеното лице, била мотивирана да предаде всички налични пари, събрала сумата от 850.00 лв. и златни накити: масивен златен пръстен около 4 Г. с гравирани бели камъни по него, златна халка и два броя златни пръстени, по- малки, единият с бяло камъче и другият с две бели камъчета, масивна златна гривна около 5 грама, фигурална със закачени едно в друго сърчица, златен синджир около 3 грама поставили парите и накитите в плик, излязла на двора и оставила плика под пейка в дворното й място. След това се прибрала в дома си. След като пристигнали на адреса, подсъдимият слязъл от автомобила, влязъл в дворното място и взел плика с парите и накитите.

Още същия ден, подсъдимият получил по телефона указания, да предаде парите на неустановеното лице, като ги остави на указаното му по телефона място. Пътят им минавал край Г.Б.. В района на „П.“, на уширение на път II-19, срещу бензиностанция „Г.“, лек автомобил м. „Ф.Б.“ с рег. №*, регистриран на името на П.И.Л. бил спрян за проверка от служители на ОД на МВР-Б.. Било извършено действие по разследването- претърсване и изземване на лекия автомобил. При задържането на лицата П.И.Л. и Ю.П.Ц. е извършено на всеки един обиск - претърсване на лице и изземване на вещи от него.

Видно от изготвената по делото видеотехнически експертизи /л.118-123 и л.126-131от ДП, т.I/, резултат получен от сравнително изследване показва, че на експонираните и сравнителните снимки е заснето едно и също лице, а именно Ю.П.Ц., лицето е облечено в идентично облекло и обувки.

Видно от изготвената по делото съдебно-икономическа експертиза /л. 134-135 от ДП, т.I/ пазарната стойност на инкриминираните предмети от благороден метал към датата на деянието е 1`864.00 лв.

В хода на разследването и в хода на съдебното следствие били възстановени причинените вреди на част от пострадалите, а именно на Д., О. и Н..

Спрямо подсъдимият е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“, за периода 26.04.2017 г.-04.05.2017 г., която с определение по ВЧНД №195/2017 г. на Бл.ОС е изменена в мярка за неотклонение „домашен арест“, впоследствие отменена от въззивната инстанция.

Така изяснената фактическа обстановка съдът приема за несъмнено установена от събраните по делото доказателства Ч. показанията на свидетелите – Н., Х., Д., О., Т., Л. /разпит по делегация/, Л. /разпит по делегация/, Г. /разпит по делегация/, Л. /вкл. приобщените по реда на чл.281 от НПК/, М. /т.I/, заключението по назначената икономическа и видеотехнически експертизи /т.I/, протоколи за претърсвания, обиски и изземвания и фотоалбуми към тях /т.VI и VII/, протоколи за огледи на веществени доказателства и фотоалбуми към тях /т.V/III/, справки от мобилните оператори и писмени доказателства.

След обстоен анализ на доказателствата поотделно и в тяхната съвкупност съдът даде вяра на показанията на свидетелите Н., Х., Д., О., Л. /разпит по делегация/, Л. /разпит по делегация/, Г. /разпит по делегация/, тъй като те са логически последователни, вътрешно непротиворечиви и относно значимите обстоятелства намират потвърждение в други събрани по делото писмени и гласни доказателства.

От показанията на свидетелите Н., Х., Д., О., Л. /разпит по делегация/, Л. /разпит по делегация/, Г. /разпит по делегация/, съдът установи обстоятелствата, при които свидетелите са била мотивирани от неустановено по делото лице да предадат всички налични в дома им пари и ценности, датата на която са предали парите и ценностите, последователните телефонни обаждания на неустановеното лице с указания за предаване на вещите. Съдът кредитира показанията им, че са била мотивирани да предадат посочените пари и ценности, защото били убедени от неустановеното лице, че в града има телефонни измамници, които ще се свържат с тях по телефона, за да ги измамят, като трябва да съдейства за задържането им на органите на реда. За целта следвало да предадат намиращите се в тях пари и ценности. В тази им част показанията им изцяло се потвърждават от показанията на св. Т., св.Л. /вкл.приобщените по реда на чл.281 НПК/, като същевременно намират категорично потвърждение и в останалите събрани доказателства - изготвени видео-технически експертизи, протоколи за претърсвания, обиски и изземвания и фотоалбуми към тях/, справки от мобилните оператор. От изготвените видео-технически експертизи се установява, че на 18.04.2017 г. от камера за видеонаблюдение, находяща се пред магазин за бижута и накити находящ се в Г.Р., У.Ш., се наблюдава лек автомобил марка и модел „Ф.Б.“. Наблюдава се и подсъдимият Ю.П.Ц. като лицето е облечено в идентично облекло и обувки, което преминава по улица „Ш.“, в района на магазина. Установеното с изготвените видео-технически експертизи кореспондира с показанията на св. Л. и св.М., като последната е намерила плик с пари и е провела непосредствено след намирането на плика разговор с непознато за нея лице. Горепосоченото се подкрепя и от приложените по делото справки от мобилните оператори досежно местоположението на подсъдимия и св. Л. към датите на извършване на деянията.

От показанията на свидетелите, се установява, че подсъдимия Ц. е направил пред полицейски служител самопризнания за извършеното от него деяние, като подсъдимия подробно е разказал, че е помогнал на неустановено лице, Ч. транспортиране и предаване на оставените парични суми от пострадалите, които били въведени в заблуждение от неустановеното лице. От показанията на полицейския служител се разкриват производни доказателства, относно участието на подсъдимия в извършване на деянието. Показанията на полицейския служител кореспондират с показанията на свидетелите Н., Х., Д., О., Л. /разпит по делегация/, Л. /разпит по делегация/, Г., които описват извършената измама. Поради тези съображения, направените самопризнания от подсъдимия пред полицейския служител се подкрепят от другите доказателствени материали по делото. Извънпроцесуалните изявления на подсъдимия пред полицейския служител са доказателство, свързано с обстоятелствата по делото, допринясат за тяхното изясняване и са установени по съответния ред – свидетелески показания. Служителите на МВР, ангажирани с оперативна работа преди началото или по време на наказателния процес, независимо от обвързаността си с него, не са участници в самата процесуална дейност; тяхната заинтересованост от разкриване на престъплението подлежи на отчитане, но не е пречка да свидетелстват. Дейността на съответните служители на МВР е свързана с позволени от НПК действия по разкриване на престъплението.

На основата на така изяснената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

С оглед така приетата фактическа обстановка, съдът прие, че подсъдимият С.Г. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.210, ал.1, т.1 от НК, вр. с чл.209, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК, вр. с чл.26 ал.1 от НК, в това, че при условията на продължавано престъпление - деянията поотделно осъществяват един състав на едно и също престъпление, извършени са при една и съща обстановка, през непродължителен период от време, при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите по смисъла на чл.26, ал.1 НК, в съучастие като помагач с неустановен извършител, който се представял по време на всяко от деянията както длъжностно лице от състава на полицията, в периода 13.04.2017 г. - 25.04.2017 г. в Г.Р., извършил следните деяния:

1. На 13.04.2017 г. за времето около 12.30 часа в Г.Р. в съучастие като помагач с неустановен по делото извършител с цел да набави за него имотна облага, умишлено го улеснил да възбуди заблуждение у Е.Г.Н. от Г.Р. и поддържа заблуждение у нея, като се представил, че е длъжностно лице, че е служител в криминална полиция и следва да предаде сумата от 2`600.00 лв. за извършване на дейности на полицията, вр. с разкриване на престъпление и задържане на извършители на същото, с което на Е.Г.Н. от Г.Р. била причинена имотна вреда от 2`600.00 лева, като улесняването се изразило в обещание да даде помощ, като вземе паричната сума, транспортира същата и я предаде на неустановеното лице, както и във вземането на тази парична сума от Е.Г.Н. от Г.Р.;

2. На 18.04.2017 г. за времето около 12.10 часа в Г.Р. в съучастие като помагач с неустановен по делото извършител с цел да набави за него имотна облага, умишлено го улеснил да направи опит да възбуди и поддържа заблуждение у М.Д.Х. от Г.Р., представяйки се, че е длъжностно лице, че е служител в криминална полиция и тя следва да предаде сумата от 2`580.00 лв. за извършване на дейности на полицията вр. с разкриване на престъпление и задържане на извършители на същото, с което бил направен опит на М.Д.Х. от Г.Р., да бъде причинена имотна вреда от 2`580.00 лева, като улесняването се изразило в обещание да даде помощ, като вземе паричната сума, транспортира същата и я предаде на неустановеното лице, както и в предприемане на действия за вземане на тази парична сума от М.Д.Х. от Г.Р., като деянието не е довършено поради независещи от дейците причини;

3. На 18.04.2017 г. за времето около 16.15 часа в Г.К., в съучастие като помагач с неустановен по делото извършител с цел да набави за него имотна облага, умишлено го улеснил да възбуди заблуждение у Д.Е.Г. от Г.К. и да поддържа заблуждение у нея, представяйки се за длъжностно лице, че говори с длъжностно лице - служител в криминална полиция и следва да предаде сумата от 710.00 лв. за извършване на дейности на полицията вр. с разкриване на престъпление и задържане на извършители на същото, с което на Д.Е.Г. от Г.К. била причинена имотна вреда от 710,00 лева, като улесняването се изразило в обещание да даде помощ, като вземе паричната сума, транспортира същата и я предаде на неустановеното лице, както и във вземането на тази парична сума от Д.Е.Г. от Г.К.;

4. На 18.04.2017 г. за времето около 17.10 часа в Г.К., в съучастие като помагач с неустановен по делото извършител с цел да набави за него имотна облага, умишлено го улеснил да възбуди заблуждение у З.К.Л. от Г.К. и да поддържа заблуждение у нея, представяйки се за длъжностно лице, че говори с длъжностно лице - служител в криминална полиция и тя следва да предаде сумата от 1`200.00 € с левова равностойност от 2`346.99 лв. и 4`600.00 лв. за извършване на дейности на полицията вр. с разкриване на престъпление и задържане на извършители на същото, с което на З.К.Л. от Г.К., била причинена имотна вреда от 1`200.00 € с левова равностойност от 2`346.99 лв. и 4`600.00 лева, като улесняването се изразило в обещание да даде помощ, като вземе паричната сума и след това да я транспортира и предаде на неустановеното лице, както и във вземането на тази парична сума от З.К.Л. от Г.К.;

5. На 25.04.2017 г. за времето около 13.00 часа в Г.Р. в съучастие като помагач с неустановен по делото извършител с цел да набави за него имотна облага, умишлено го улеснил да възбуди заблуждение у Е.И.Д. от Г.Р., и да поддържа заблуждение у нея, представяйки се, че е длъжностно лице, че е служител в криминална полиция и тя следва да предаде сумата от 3`050.00 лв. за извършване на дейности на полицията вр. с разкриване на престъпление и задържане на извършители на същото, с което на Е.И.Д. от Г.Р., била причинена имотна вреда от 3`050.00 лева, като улесняването се изразило в обещание да даде помощ, като вземе паричната сума и след това я транспортира и предаде на неустановеното лице, както и във вземането на тази парична сума от Е.И.Д. от Г.Р.;

6. На 25.04.2017 г. за времето около 13.15 часа в Г.Р., в съучастие като помагач с неустановен по делото извършител, с цел да набави за него имотна облага, умишлено го улеснил да възбуди заблуждение у Р.Г.О. от Г.Р., и да поддържа заблуждение у нея, представяйки се, че е длъжностно лице, че е служител в криминална полиция и следва тя да предаде сумата от 850.00 лв. и златни накити за извършване на дейности на полицията вр. с разкриване на престъпление и задържане на извършители на същото, с което на Р.Г.О. от Г.Р., била причинена имотна вреда от 850.00 лева, масивен златен пръстен около 4 Г. с гравирани бели камъни по него, златна халка и два броя златни пръстени, по- малки, единият с бяло камъче и другият с две бели камъчета, масивна златна гривна около 5 грама, фигурална със закачени едно в друго сърчица, златен синджир около 3 грама, като улесняването се изразило в обещание да даде помощ, като вземе паричната сума и златните накити и след това да ги транспортира и предаде на неустановеното лице, както и във вземането на тази парична сума и златните накити от Р.Г.О. от Г.Р., като общият размер на причинените вреди е 18`456.99 лв..

От обективна страна се установява, че Неустановеното по делото лице е възбудило заблуждение у пострадалите като е създал у тях невярна представа относно личността си – полицейски служител и трябвало да съдейства за задържането на телефонни измамници, които ще се свържат с тях за да ги измамят, като за целта следвало да предаде намиращите се в тях пари и ценности. По този начин на пострадалите били причинени имотни вреди. Така формираните у пострадалите и поддържани неверни представи от страна на неустановеното лице мотивирало същите да извършат разпореждане със свое имущество, като оставили парите и ценностите на указаните им по телефона места. Деянията, в които е участвал подсъдимия следва да бъдат квалифицирани като деяния осъществени при условията на съучастие под формата на помагачество, доколкото изпълнителното деяние предвидено в чл.209 от НК касае мотивиране на пострадалите за неоснователно имуществено разпореждане от тяхна страна и поддържане на осъществената заблуда. От показанията на пострадалите категорично се установява, че същите са контактували с неустановено по делото лице. Следователно, подсъдимият не е участвал в осъществяване на самото изпълнително деяние, но е подпомагал наустановеното лице, доколкото във всеки един от случаите с изключение на деянието, в което пострадалата е Х., е взел паричните суми, респективно накитите и се е насочил към мястото, на което е следвало да ги предаде.

От субективна страна това престъпление е извършено при пряк умисъл - със съзнавани, целени и настъпили обществено опасни последици. подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал настъпването им. Действал с цел да набави имотна облага в размер на парите и ценностите, които ще даде пострадалата.Причината за извършване на посоченото престъпление е стремеж за облагодетелстване по неправомерен начин.

При индивидуализация на наказанието, съдът намира, че наказанието на подсъдимия Ц. следва да се определи по разпоредбата на чл.55, ал.1, т.1 от НК, като се отчете наличието на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелство, което налага извода,че и най-лекото предвидено в закона наказание, би се явило несъразмерно тежко за дееца.

Видно е, че действително налагането и на най-лекото, предвидено в закона наказание, би се явило несъразмерно тежко, като се има предвид, че санкционната част на разпоредбата на чл.210, ал.1, т.1 от НК, вр. с чл.209, ал.1 от НК, предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 8 години. Посоченото мотивира съда да определи наказание Лишаване от свобода, под минималния размер, предвиден в закона за това престъпление, а именно - девет месеца лишаване от свобода. Многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства са - чистото съдебно минало на подсъдимия, данните за социалното му положение към момента на извършване на деянието и към настоящият момент, семейна ангажираност и влошено здравословно състояние, за което също са събрани доказателства, подбудите за извършване на деянията - тежко социално и семейно положение.

Налице са предпоставки за приложение на чл.66 от НК, предвид чистото съдебно минало на подсъдимия и размера на определеното наказание, което е по-малко от три години. Съдът счете, че приложението на чл.66, ал.1НК в необходимата степен би осъществило адекватното и достатъчно интензивно репресивно и възпитателно-поправително действие върху подсъдимия. По тези съображения съдът отложи изпълнението на наказанието за срок от три години от влизане на присъдата в сила.

При така определеното наказание съдът прие, че ще бъдат реализирани целите на наказанието, визирани в чл.36 НК – за осъществяване на индивидуалната и генералната превенция и възпиране подсъдимия да върши нови престъпления.

Съдът намери по предявения граждански иск от свидетелката Н., за обезщетение за имуществени вреди - в резултат на престъпното деяние на подсъдимия Ц., за сумата от 2`600.00 лв., че в хода на съдебното следствие са били възстановени причинените вреди на пострадалата Н., като посочената сума в най-пълна степен компенсира вредите на увредената. Поради изложеното съдът отхвърли предявения граждански иск.

С оглед изхода по делото и разпоредбата на 189, ал.3 от НПК, съдът осъди подсъдимия подсъдимият Ю.П.Ц., да заплати по сметка на ОД на МВР-Б., на основание чл.189, ал.3 НПК, сумата от 272.19 лв. - направени разноски за експертиза в ДП и сумата 5.00 лева за служебно издаване на изпълнителен лист, както и да заплати по сметка на Рг.РС, на основание чл.189, ал.3 НПК, сумата от 10,72 лв. - направени разноски за свидетел в съдебното производство, сумата от 90,00 лв. - направени разноски за вещи лица в съдебното производство, както и сумата 5.00 лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

По изложените съображения съдът постанови присъдата

 

Районен съдия:……………………………………