П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    2111

 

Номер   2111

Година   07.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20181240200847

по  описа  за

2018

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между А.М.Г. към АК-Б., в качеството й на служебен защитник на подсъдимият В.Я.Г. и представителя на РП-Р. – мл.прокурор И.К., споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №847/2018 г. по описа на Рг.РС, наблюдателно производство №1995/2018 г., по описа на РП-Р., БП №330/2018 г., по описа на РУ-Р., с което подсъдимия В.Я.Г., роден на 17.10.1974 г. в Г.Я., с адрес: г.Я., У.„Ц.Б.Т.“№115, българин, български гражданин, вдовец, средно образование, неосъждан, безработен, с ЕГН*, се признава за ВИНОВЕН за това, че на 09.12.2018 г. около 18.30 часа по път II-84 в г.Я., о.Я., в района на бензиностанция „В.“ е управлявал МПС – лек автомобил марка „Д.“, модел „Ч.” с рег. №* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно - 1.49 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с фабричен №ARDM 0190 – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, като на основание чл.343б, ал.1 от НК, вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК, вр.чл.37, ал.1, т.1а и т.4 от НК, вр.чл.39, ал.1 от НК, вр.чл.47, ал.1 от НК, на подсъдимия Г. се налагат следните наказания:

- лишаване от свобода за срок от 5 месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от 3 години;

- глоба от 300.00 лева.

На основание чл.343г, вр.чл.343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК, на подсъдимия Г. се налага наказание: – лишаване от право да управлява МПС за срок от 9 месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което за същото деяние е бил лишен по адм. ред от възможността да упражнява това свое право, а именно съгласно Заповед за прилагане на принудителна адм. мярка №18-0331-000377 на Н-ка на РУ-Р., считано от 09.12.2018 г.

Определението на съда за одобряване на споразумението е окончателно и има последици на влязла в сила присъда.

 

Районен съдия:……………………………………….