П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    2295

 

Номер   2295

Година   16.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200255

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от съдебно заседание споразумение между адвокат П.В.П. от АК-Б., защитник на обвиняемия А.С.Б. и прокурор К.Ч. при РП-Р. по нохд №255/2019 г. по описа на Рг.РС, подписано в днешното съдебно заседание.

ОСЪЖДА подсъдимият А.С.Б., със снета по-горе самоличност, да заплати по сметката на  ОД на МВР-Б.,  сума 45,00 лева.

Това определение за заплащане на разноски подлежи на обжалване  в 7-дневен срок, считано от днес пред БЛ.ОС.

Определението, с което се одобрява споразумението има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протестиране.

Съдът констатира, че в хода на досъдебното производство, както и в съдебното следствие не е взета мярка за неотклонение по отношение на подсъдимия, поради което не следва да се произнася. 

ПРЕКРАТЯВА производството по н.о.х. дело №255 по описа на Рг.РС за 2019 г., поради решаване на делото със споразумение постигнато между страните.

Определението за прекратяване на производството по н.о.х. дело №255 по описа на Рг.РС за 2019 г. не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

Районен съдия:......................................................