П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    2496

 

Номер   2496

Година   28.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200283

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адв. Т.М. - адвокат към АК-Б., в качеството му на защитник на И.Б.С. и представителя на РП-Р. – прокурор К.Ч. споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №283/2019 г., по описа на Рг.РС, ДП №56/2019 г. по описа на РУ на МВР-Б. при ОДМВР-Б., наблюдателно производство №259/2019 г. по описа на РП-Р., с което обвиняемият И.Б.С., роден на 17.12.1959 г. в г.Г.Д., о.Б., с адрес: г.Д., о.Б., о.Б., У.„Б.№4, българин, български гражданин, неженен, средно образование, неосъждан (настъпила реабилитация по право), личен асистент, ЕГН*, се признава за виновен, затова че на 16.02.2019 г. около 09.40 часа в г.Б., о.Б. по У.„П.Е.“ управлявал МПС – лек автомобил, марка и модел „П...“ с рег. №*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.46 на хиляда, установена по надлежния ред – с техническо средство «ДРЕГЕР АЛКОТЕСТ 7510» с фабричен  №ARBB 0019 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а и т.4 от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, вр. чл.47, ал.1 от НК, на обвиняемия се налагат следните наказания:

- ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 11 месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се ОТЛАГА за срок от 3 години;

- глоба от 190.00 лева.

На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия се налага наказание – ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от 18 месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК, се ПРИСПАДА времето, през което за същото деяние е бил лишен по адм. ред от възможността да упражнява това свое право, съгласно Заповед за прилагане на принудителна адм. мярка №19-3794-000045/2019 г. по описа на РУ-Б. при ОДМВР-Б., считано от 16.02.2019 г..

Определението на съда за одобряване на споразумението е окончателно и има последици на влязла в сила присъда.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:............................................