П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    2796

 

Номер   2796

Година   10.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Анелия Татарска

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101410

по  описа  за

2018

година

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Г. дело №1410 по описа за 2018 г. на РС-Рг., поради оттегляне на исковете.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена Ч. РС-Рг. до Бл.ОС в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:..................................................