П Р И С Ъ Д А    2918

 

Номер   2918

Година   17.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20181240200572

по  описа  за

2018

година

 

ПРИЗНАВА подсъдимият И.Р.Ю. - роден на 10.05.1969 г. в Г.Р., от Г.Р., У.“Д.М.№10, българин, български гражданин, женен, осъждан, със средно образование, земеделски производител, с ЕГН*, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13.02.2018 г. в местността „Д.“, землището на г.Р., о.Б., о.Б., на втори етаж на селскостопанска сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор №61813.71.743 по КККР на Г.Р., е държал акцизни стоки-цигари, без бандерол, когато такъв се изисква по Закона: чл.2, т.2 от ЗАДС /“На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия“/ и чл.28, ал.1 от ЗТТИ /“Тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителска опаковка при условията и по реда на ЗАДС“/, както следва: 2500 броя кутии цигари марка „C.“ всяка кутия съдържаща 20 броя цигари, на обща стойност 18`750,00 лева, с дължим акциз 10`137,50 лева, като случаят е  немаловажен – престъпление по чл.234, ал.1, пр.2 от НК, поради което и на основание чл.54, ал.1 НК, вр. чл.234, ал.1, пр.2 от НК, му НАЛАГА наказание глоба от 18`750,00лв., както и наказание „лишаване от свобода” за срок от 2 г. и 11 м..

ОТЛАГА на основание чл.66 от НК, изпълнението на наказанието „лишаване от свобода”, наложеното на подсъдимият И.Р.Ю., със снета по-горе самоличност, за срок от 5 г. от влизане на присъдата в сила;

ОТНЕМА в полза на държавата на основание чл.53, ал.1, б.„б", вр. чл.234, ал.3 от НК, предметът на престъплението - 2500 броя кутии цигари марка „C.“ всяка кутия съдържаща 20 броя цигари.

Присъдата на съда подлежи на обжалване и протест от страните в 15-дневен срок, считано от днес пред ОС-Бл..

 

Председател:...........................................

 

Съдебни заседатели: 1. (Е.К.)…………………   2. (К.Т.)………………

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 02.07.2019 година

към ПРИСЪДА №2918 от 17.06.2019 г.

по НАК.Д. №572 от 2018 г. по описа на РС-Разлог

 

Производството е по реда на чл.247 и сл. от НПК. Образувано е по внесен обвинителен акт от РП-Р., с който подсъдимият И.Р.Ю., е предаден на съд по обвинение за престъпление по чл.234, ал.1, пр.2 от НК затова, че на 13.02.2018 г. в местността „Д.“, землището на г.Р., о.Б., о.Б., на втори етаж на селскостопанска сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор №61813.71.743 по КККР на Г.Р., е държал акцизни стоки-цигари, без бандерол, когато такъв се изисква по Закона: чл.2, т.2 от ЗАДС /“На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия“/ и чл.28, ал.1 от ЗТТИ /“Тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителска опаковка при условията и по реда на ЗАДС“/, както следва: 2500 броя кутии цигари марка „C.“ всяка кутия съдържаща 20 броя цигари, на обща стойност 18`750,00 лева, с дължим акциз 10`137,50 лева, като случаят е  немаловажен.

Представени са и доказателствени материали /ДП №41/2018 г. по описа на РУ„П”-Р./, които според прокуратурата установяват посочените обстоятелства.

Подсъдимият И.Р.Ю. - редовно призована, явява се лично и с договорно упълномощен защитник.

В хода на съдебното следствие не дава обяснения. В съдебните прения заявява, че не знае нищо за въпросните цигари. Твърди, че ако наистина са били намерени там, са на работниците. Излага, че същите се запасяват непрекъснато с цигари и алкохол, като там намирал дори и туби с нафта.

В последната си дума подсъдимият И.Р.Ю. моли да бъде оправдан.

Защитник – адвокат Д., застъпва становище, че подзащитният му следва да бъде оправдан. Излага довод, че обвинението е останало недоказано, като подсъдимият е невиновен по така повдигнатото обвинение. Мотивира заетата позиция със съображения, че цигарите са открити на втория етаж от плевня, където същите е могло да бъдат оставени от всяко друго лице, но не и от подсъдимият. Така от показанията на свидетелите – негови работници се установява, че за разлика от тях последният никога не се е качвал там. В същото време плевнята е била ползвана и от трети лица, които са съхранявали в нея сено. Освен това тази плевня е имала и отвори, които не са се затваряли. През тях се е внасяла сламата, като от там е можело да влязат и други външни лица.

На следващо място твърди, че не следва да се кредитират показанията на свидетеля Г.В., че по искане на подсъдимият му е снасял кашон с цигари, който взел от втория етаж на плевнята. Но дори същите да се приемат, от тях не се установява, че цигарите в него са били без бандерол.

На последно място аргументира твърдение, че е възможно петте кашона цигари да са оставени там от друго лице, което след това, за да набеди подсъдимият, се е обадило на полицията и е казало, че там има цигари без бандерол.

Прокурор К. поддържа обвинението срещу подсъдимият, както относно фактическата обстановка, така и относно правната квалификация на деянието. Навежда довод, че с действията си подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.234, ал.1, пр.2 от НК. Излага съображения, че фактическата обстановка се доказва от събраните по делото гласни, писмени и веществени доказателства. Поддържа, че в собствена селскостопанска постройка, между балите сено, подсъдимият е държал скрити цигари без български акцизен бандерол. Сочи, че от показанията на свидетелите М. и К. се установява, че свидетеля В. – работник в селскостопанската постройка им е споделил, че цигарите са на подсъдимият. Обстоятелството, че цигарите са били негова собственост се установява и от прочетените показания на самия свидетел В..

Пледира за налагане на наказание "лишаване от свобода" за срок от 3 г., чието изпълнение да бъде отложено за изпитателен срок от 5 г., както и наказание „глоба”, което да се равнява на стойността на инкриминираните вещи. Размера на двете аргументира с налични само отегчаващи вината обстоятелства, а именно факта, че подсъдимият е осъждан, както и високата стойност на предмета на престъплението.

В резултат на анализа на доказателствените материали, съдът приема за установени следните фактически обстоятелства:

И.Р.Ю. е роден на 10.05.1969 г. в Г.Р., от Г.Р., У.“Д.М.№10, българин, български гражданин, женен, осъждан, със средно образование, с ЕГН*.

Подсъдимият И.Р.Ю. е регистриран като земеделски производител. В това си качество в селскостопанска сграда, изградена в поземлен имот с идентификатор №61813.71.743 по КККР на Г.Р., находящ се в местността „Д.“, землището на г.Р., о.Б., които са негова собственост, същият отглежда животни – крави. За последните се грижат свидетелите Г.В., В.А. и Д.Д., които са наети от него за тази цел, както и да събират сено за прехраната на добитъка. Последното след като бъде събрано се складира от тях на първия етаж в сградата на подсъдимият, който се ползва за плевня, под който на партерния етаж се отглеждат кравите. На този последен от двата етажа има и стая, в която свидетелите Г.В., В.А. и Д.Д. живеят, включително спят. За полагания от тях труд подсъдимият им заплаща възнаграждение, като им доставя безплатно цигари и храна. Същият не полага грижи за животните, а само контролира работата на наетите от него лица, като често посещава постройката, която е под формата на б.„г“. Двора пред нея е ограден от едната страна с висока плътна ограда, а от другата с ламаринена такава, на която има монтирана врата, през която може да се наблюдава вътрешността на сградата и двора пред нея.

На 13.02.2018 г. свидетелите М.М. и Д.К., служители в ОД на МВР-Б., както и двама служители на РУ-Р., пристигнали с автомобил пред портата на сградата. Целта им била да извършат претърсване на последната, поради получен оперативен сигнал, че лице с прякор „Р.“, на който отговарял подсъдимият И.Р.Ю., се занимава с държане и разпространение на акцизни стоки. Там се намирал и свидетеля Г.Т., който бил изпратен от О.Р., да присъства като поемно лице.

След като свидетелите М.М. и Д.К. застанали пред затворената врата, към тях се приближил свидетеля Г.В.. След това последният по разпореждане на първите двама отворил вратата, като ги допуснал на двора пред сградата. В последствие, след като свидетелите М.М. и Д.К. разяснили на свидетеля Г.В. целта на проверката, същият ги отвел на първия етаж на сградата, където се съхранявало сеното /на бали/. Там свидетеля Г.В. започнал да размества балите, при което двамата видели, че има пет броя кашони, които били запечатани. След като свидетеля Г.В. обяснил на М.М. и Д.К., че това са цигари, собственост на подсъдимият И.Р.Ю., свидетеля М.М. се обадил на началника на РУ-Р., като го уведомил за установеното. Кашоните останали на мястото, където били открити, а след около половин час пристигнала оперативна група от управлението. След това за времето от 09.40 часа до 10.15 часа, в присъствието на свидетелите - поемни лица - Х.В. и К.Б., било извършено претърсване и изземване в имота на подсъдимия. В хода му на първия етаж между балите със сено били открити и иззети следните вещи: пет броя кашони, запечатани, като при отваряне на същите е установено, че всеки от тях съдържа по 50 стека с по 10 кутии цигари марка „C.“, всяка кутия съдържаща 20 броя цигари. Били направени и фотоснимки.

По-късно за времето от 10.50 часа до 11.15 часа, било извършено претърсване и изземване и в дома на подсъдимия в г.Р., където не били открити и иззети вещи.

След това за времето от 11.35 часа до 11.55 часа, било извършено претърсване и изземване и в имот на подсъдимия в с.Б.,  О.Р., където не били открити и иззети вещи.

Протоколите за претърсване и изземване били одобрени с определение по ЧНД №125/2018 г., определение по ЧНД №124/2018 г. и определение по ЧНД №123/2018 г., всички по описа на Рг.РС.

Видно от експертната справка на МЮ общата цена на 2500 броя кутии цигари марка „C.“ всяка кутия съдържаща 20 броя цигари е 18`750,00 лв. и дължим акциз – 10`137,50 лева.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на  събраните по делото гласни и писмени доказателства: обясненията на подсъдимите, показанията на свидетелите Г.В., В.А., Д.Д., М.М., Д.К., А.К., П.Т., Г.Т., Х.В., К.Б., писмените и веществените доказателства - надлежно приобщени към доказателствения материал по реда на чл.283 НПК доказателства, събрани в наказателното производство.

Принципно страните не спорят по обстоятелствата, свързани с времето и мястото на отриване на вещите, както и количеството им в селскостопанска сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор №61813.71.743 по КККР на Г.Р., находящи се местността „Д.“, землището на г.Р., о.Б.. Не се спори и по експертна справка на МЮ, която установява, че общата цена на 2500 броя кутии цигари марка „C.“ всяка кутия съдържаща 20 броя цигари е 18`750,00 лв. и дължим акциз - 10`137,50 лева, с която се изясняват важни от гледна точка на предмета на доказване факти и обстоятелства. Спорните обстоятелства по делото са свързани с обстоятелствата, участвал ли е подсъдимия в осъществяване на деянието. Така се спори относно факта кой е субект на престъпленията, като защитата и подсъдимия оспорват, че това е последния /подсъдимия/.

Настоящата инстанция не споделя този довод, защото цялостният анализ на изложените от свидетелите твърдения налага категоричен извод за виновността на подсъдимият И.Р.Ю.. Съображенията на които се мотивират последния и неговия защитник не намират опора в доказателствата по делото, поради следното:

Досежно значимите за правилното решаване на делото обстоятелства - факта на извършване на деянието, авторството, субективната страна на деянието, конкретното своеобразие на обстоятелствата, при които е извършено - фактическата обстановка, са събрани достатъчно доказателствени материали. Налице са верига от косвени доказателства, обосноваващи еднозначен и непораждащ съмнение извод за съставомерността и авторството на деянието.

В правната теория и практика е известно, че доказателствата се делят на преки и косвени в зависимост от отношението им към основния факт. Преки са онези доказателства, които пряко и непосредствено изясняват обстоятелствата, отнасящи се към основния факт. Такива са например показанията на свидетеля-очевидец. Косвените доказателства обаче могат да спомогнат за установяване на основния факт само косвено, т.е. само след като бъдат съпоставени с другите доказателствени материали по делото. Установени по категоричен начин, косвените доказателства, всяко едно само по себе си, дава указание за основния факт. Практиката на Европейския съд за правата на човека приема, че осъдителната присъда не може да се основава само и единствено на едно косвено доказателство, което не би могло да бъде решаващ мотив за постановяването на такава присъда, след като не намира никаква подкрепа в останалите доказателства и доказателствени средства по делото. В настоящия случай обаче е налице система косвени такива, от които в тяхната съвкупността, взети в тяхната връзка, произтича само един извод за авторството на деянието, а именно, че е извършено от подсъдимият И.Р.Ю..

На първо място съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите М.М. и Д.К.. Показанията на двамата са подробни, непротиворечиви и хронологически издържани, като Ч. тях същите пресъздават преките си възприятия за относими към предмета на делото обстоятелства – пристигането им пред селскостопанската постройка и двора и; отварянето на вратата от свидетеля Г.В.; отвеждането им от него /след разяснение за целта на проверката/ до първия етаж на постройката, над приземния такъв, където се отглеждат животни; показването им от  свидетеля Г.В. на кашони скрити в бали със сено; заявяването им от свидетеля Г.В., че цигарите в кашоните са на подсъдимият И.Р.Ю., включително, че е негов и обекта на проверката; сигнализирането от свидетелите М.М. и Д.К. на началника на РУ-Р.; пристигането на група от там, която извършила претърсване и изземване на инкриминираното място, където били открити и иззети вещите, които вече били показани на тях двамата от свидетеля Г.В.. Относно конкретно възприетите и възпроизведени от тези свидетели факти /посочени по-горе/, които имат значение за изясняване на делото и които са приети за безспорно установени, съдът не констатира никакво съществено вътрешно или външно противоречие в показанията на тези свидетели, както и не намери такова противоречие с останалия доказателствен материал, който се възприема от съда, поради което същите не следва да бъдат обсъждани подробно.

Сведения в полза на обвинителната теза се извличат и от показанията на свидетелите К.Б., Х.В., П.Т., А.К. и Г.Т..

Първите двама от тях са присъствали като поемни лица при извършеното претърсване и изземване в инкриминираната постройка. Последните двама също са присъствали, като са вписани в съставения за целта протокол.

Всички те /с изключение на К.Б./ най-общо си спомнят, че при това процесуално-следствено действие са открити вещи – цигари.

Свидетеля К.Б. не си спомня подробности по съответните извършени в негово присъствие процесуално-следствени действия. Същия установява, че се е подписал на протоколите, но не помни дали въобще е посещавал инкриминираното място. Свидетелят Х.В., обаче си спомня такива подробности. Същият твърди, че деянието се е случило на 13.02.2018 година. Тогава е бил извикан за поемно лице заедно със свидетеля К.Б.. Присъствал е на действието, като установява, че в балите със сено са открити пет кашона с цигари. Установява още, че е претърсена цялата плевня, като са разместени всички бали. Сочи, че всички кашони са били отворени пред поемните лица, като цигарите в тях са били заснети. След това присъстващите са се подписали на протокола, който преди това са прочели.

От своя страна свидетеля Г.Т. установява, че е бил изпратен от О.Р., където работи. След пристигането си на място е чакал около половин час, след което се е качил в постройката, където сред слама е видял, че има кашони с цигари, които са били извадени, преброени и описани. След това присъстващите са се подписали на протокола.

  В показанията си свидетеля  А.К. също установява, че се е намирал на инкриминираното място, където е присъствал на извършените процесуално-следствени действия, както и, че са открити цигари без български акцизен бандерол.

Показанията на свидетелите К.Б., Х.В., А.К. и Г.Т., за така изложените от тях факти и обстоятелства, посочени по-горе, съдът кредитира изцяло, защото са непротиворечиви и подкрепят показанията на свидетелите М.М. и Д.К.. Не следва да се кредитират единствено показанията на свидетеля Х.В., в частта, в която сочи, че откритите цигари са марка „К.“, защото се опровергават от протокола за претърсване и изземване от инкриминираното място, како и показанията на свидетелите в кредитираните им части, от които безспорно се установява, че марката на откритите цигари е „C.“.

П.Т. установява, че е служител на РУ-Р., като е бил изпратен да окаже съдействие на колегите си от ОД на МВР-Б.. Когато е пристигнал кашоните с цигари в тях вече са били открити. Установява, че един от тях е бил разпечатан, а за другите не помни. Показанията му съдът кредитира изцяло, защото са подробни и непротиворечиви.

Така показанията на свидетелите М.М., Д.К., Х.В., П.Т., А.К. и Г.Т. хвърлят светлина върху мястото на извършване на деянието, както и приблизителното му време, както и относно самите вещи, открити там. От показанията им безпротиворечиво се установяват основни факти, касаещи предмета на доказване по делото.

В подкрепа на извода за съпричастността на подсъдимият И.Р.Ю. към вмененото му престъпление се явяват и показанията на свидетелите Г.В., В.А., Д.Д., които съдът кредитира частично.

Констатирайки някои непълноти в показанията на свидетелите Г.В. и Д.Д., относно съобщеното от всеки от тях в съдебно заседание, съдът е приобщил Ч. прочитане показанията им, дадени пред орган на ДП, както и тези, дадени пред съдия по същото дело в хода на ДП. Настоящата инстанция, счита, че при констатирани противоречия между показанията на всеки от тези свидетели дадени в хода на съдебното следствие и тези дадени пред орган на ДП, както и тези дадени пред съдия, които бяха прочетени в съдебно заседание, следва да се даде вяра на прочетените показания на всеки от тези свидетели, дадени в хода на ДП, като същите следва да бъдат кредитирани като достоверни, от една страна, защото са депозирани в момент, много по-близък във времето до извършването на деянията, а от друга - защото свидетеля Д.Д. категорично ги потвърждава.

Най-общо от показанията на свидетелите Г.В., В.А. и Д.Д., се установява, че работят при подсъдимия, като се грижат за животните му, косят сено, събират го, като с него хранят същите. Установяват още, че подсъдимият ги храни и плаща минимални суми, като спят на инкриминираното място. Съдът кредитира показанията им за тези обстоятелства. Не следва да се кредитират показанията им, в частта, в която сочат, че не са знаели, че между балите със слама има цигари. Съдът не дава вяра и игнорира като противоречиви, неубедителни и недостоверни показанията на тези свидетели, относно тези им твърдения, защото същите са нелогични. Свидетеля В.А. установява, че всеки ден се свалят по няколко бали със слама за храна на животните. Ето защо не може да се приеме, че всеки един от тримата не е знаел какво има сред тези бали.

Съдът не кредитира и показанията на свидетеля Г.В., че не е показвал кашоните с цигари на свидетелите М.М. и Д.К., защото показанията му в тази им част се опровергават от тези на последните двама.

Съдът не поставя под съмнение процесуалната годност и на приложените по делото писмени доказателства, неоспорени от страните. Съдът кредитира същите, като последователни, логични и вътрешно непротиворечиви.

От съществено значение за формирането на фактическите и правни изводи на настоящата инстанция се явяват както справка за съдимост на подсъдимия, така и експертна справка на МЮ, определение по ЧНД №125/2018 г., определение по ЧНД №124/2018 г., определение по ЧНД №123/2018 г., служебна бележка от МЮ, НА, Справка по лице от Служба по вписванията – Р., скица на сграда с идентификатор №61813.71.743.2 разположена в имот с идентификатор №61813.71.743 по КККР на Г.Р., скица на имот с идентификатор №61813.71.743 по КККР на Г.Р., скица на сграда с идентификатор №61813.71.743.1 разположена в имот с идентификатор №61813.71.743 по КККР на Г.Р., удостоверение за н-ци, удостоверение за родствени връзки, удостоверение за семейно положение, удостоверение за съпруга и родствени връзки, удостоверение по декларирани данни, справка от ТД на НАП за актуални трудови договори.

На първо място кореспондират с установеното по делото данните, съдържащи се в издадената справка за съдимост на подсъдимият. От същата се установява, че не е осъждан /реабилитиран/, но е освобождаван от наказателна отговорност с налагане на адм. наказание по НАХД №275/2015 г. по описа на РС-Рг.. Видно от определение по ЧНД №125/2018 г., определение по ЧНД №124/2018 г. и определение по ЧНД №123/2018 г., всички по описа на РРС, са били одобрени Протоколите за претърсване и изземване. Съдът кредитира и експертна справка на МЮ, която касае само инкриминираните вещи. От същата се установява, че общата цена на 2500 броя кутии цигари марка „C.“ всяка кутия съдържаща 20 броя цигари е 18`750,00 лв. и дължим акциз - 10`137,50 лева. Изготвена е от старши експерт в отдел „Акцизи“, като той се е съобразил с разпоредбата на чл.71, ал.1, т.1 от ППЗАДС. От служебна бележка от МЮ е видно, че срещу подсъдимият в МЮ няма регистрирани съставени АУАН, съответно издадени НП. Установява се от Справка по лице от Служба по вписванията – Р., че подсъдимият е вписан като собственик на множество имоти, а от удостоверение по декларирани данни, че е декларирал такива пред О.Р.. От приетите НА, скица на сграда с идентификатор №61813.71.743.2 разположена в имот с идентификатор №61813.71.743 по КККР на Г.Р., скица на имот с идентификатор №61813.71.743 по КККР на Г.Р. и скица на сграда с идентификатор №61813.71.743.1 разположена в имот с идентификатор №61813.71.743 по КККР на Г.Р., се установява, че подсъдимият е собственик на инкриминирания имот. От писмо справка за актуални трудови договори на подсъдимия се установява, че към периода на извършване на деянието е бил безработен. От удостоверение за н-ци, удостоверение за родствени връзки, удостоверение за семейно положение, удостоверение за съпруга и родствени връзки, се установява, че има две деца, а баща му Р.И.Ю. е починал през 2012 г. Тези доказателства са непротиворечиви по отношение на релевантните за доказване факти, поради което съдът намира за ненужно подробното им обсъждане. От същите може да се направи несъмнен извод за гореизложената фактическа обстановка.

Съдът кредитира като напълно годно доказателствено средство и протоколите за претърсване и изземване, всеки от които се явява и основно доказателствено средство в подкрепа на обвинителната теза. Всеки от посочените документи съдържа всички предписани от закона реквизити по отношение на съставянето и на съдържанието му. В случая следва да се има предвид, че и двете поемни лица по протокола съставен за извършените процесуално - следствени действия на инкриминираното място не са възразили нито по начина на провеждане на същото, нито срещу резултатите от него. Следва да се отбележи, че депозираните от поемните лица Г.Т., Х.В., К.Б., разпитани в качеството на свидетели показания не изключват законосъобразността на проведените процесуално-следствени действия на инкриминираното място и не създават съмнение за истинността на резултатите от тях. Участието на поемни лица при извършването на предвидените в закона процесуално-следствени действия е с цел да се създадат в най-общи линии необходимите гаранции за достоверност относно времето, мястото и начина на изпълнение на задълженията, възложени на компетентните разследващи органи. От поемните лица обаче не може да се изисква и да се очаква те да възпроизведат в подробности точното място на откриване, точния вид и описание на отделните предмети, иззети като веществени доказателства със съставения протокол. Тяхната роля се изчерпва с това да следят дали органът, който го извършва, отразява точно намерените обективни находки, което не биха могли да възприемат ако участват активно в откриването и фиксирането на следите от престъплението и другите данни, необходими за изясняване на обстоятелствата по делото. Ето защо в случая няма никакво съмнение действията на разследващите органи да са били насочени към "създаване на доказателства". Приобщените протоколи за претърсване и изземване с описаните в тях действия удостоверяват не само действията, но и мястото на извършване на тези действия, които в достатъчна степен се индивидуализират от наличните доказателства. Данните по делото подкрепят извода, че претърсването и изземването на инкриминираното място, както и другите две такива действия са извършени в съответствие с изискванията по чл.163 НПК, в присъствието на поемни лица и всеки от протоколите е годно доказателствено средство.

Цитираната фактология изведена от анализа на доказателствата е достатъчна по съдържанието си за обосноваване на изводите, че обвинението е доказано по всичките си елементи. В случая всички елементи от състава на престъплението са налице, като са установени деянието, времето, мястото, начина му на извършване, както и неговото авторство. От събраните доказателства се установява безспорно и, че субекта на престъплението е правилно установен и това е именно подсъдимият И.Р.Ю..

Въз основа на изложената фактическа обстановка съдът е приел, че подсъдимият И.Р.Ю. е осъществил както от обективна, така и от субективна страна състава на престъплението по чл.234, ал.1, пр.2 от НК.

Систематично място в Особената част на престъплението по чл.234, ал.1, пр.2 от НК сочи, че се касае до престъпление против стопанството, при което правно защитените обществени отношения са тези, свързани с правилното функциониране на отделните стопански отрасли.

Съставът на престъплението, предвижда наказателна отговорност за лице, което продава или държи на склад акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон, в немаловажни случаи. Така за съставомерността на едно деяние по чл.234, ал.1 НК от обективна страна, деецът трябва да осъществи една от двете форми на изпълнителното деяние - продава или държи стоки, освен това стоките трябва да са акцизни, върху същите трябва да няма бандерол, поставянето на бандерол трябва да се изисква от закон и случаят трябва да е немаловажен. Разпоредбата на чл.234, ал.1 от НК е бланкетна такава и съдържанието й следва да бъде запълнено с конкретни разпоредби от други нормативни актове, към който препраща, и които предвиждат кои стоки подлежат на облагане с акциз и въвеждат задължение за поставяне на бандерол като доказателство за платения акциз.

Цигарите са акцизни стоки. Този извод следва от легалната дефиниция на понятието в чл.4, т.1 от ЗАДС - акцизни стоки са посочените в чл.2 от ЗАДС. Съгласно чл.2, т.2 от ЗАДС, на облагане с акциз подлежат тютюневите изделия. Разпоредбата на чл.28, ал.1 от ЗТТИ пък предвижда, че: /“Тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителска опаковка при условията и по реда на ЗАДС“/. Легалната дефиниция на тютюневите изделия пък е посочена от законодателя в §1, т.4 от ДР на ЗТТИ. Тютюневи изделия са всички продукти за пушене, дъвчене, смъркане и орална употреба, доколкото те са дори частично произведени от тютюн. Примерно изброени са цигарите и цигарите с филтър. Съгласно чл.19, ал.1, т.3 от ЗАДС, акцизните стоки подлежат на облагане с акциз, при тяхното внасяне на територията на страната, като заплащането на данъка става Ч. поставяне на бандерол /чл.4, т.7 от ЗАДС/.

В случая от събраните по делото гласни и писмени доказателства се обосновават факти за това, че в селскостопанска сграда, са били открити описаните и иззети кашони с цигари, съдържащи  2500 броя кутии цигари марка „C.“ всяка кутия съдържаща 20 броя цигари, които са били без бандерол. В тази насока е както протоколът за претърсване и изземване /който е съставен по предвидения в НПК ред и съгласно чл.131 от НПК, представляват доказателствено средство за извършените действия, за реда, по който са извършени и за събраните доказателства/, така и твърденията на свидетелите М.М., Д.К.. В действителност за съставомерността на деянието няма значение, къде субектът държи инкриминираната вещ, предмет на престъплението, но от съществено значение с оглед изясняване предмета на доказване е кой точно упражнява фактическата власт върху тях. 

В случая по делото се установи и кой е осъществил посочената в обвинителния акт форма на изпълнителното деяние на престъплението по чл.234 НК - "държал" по отношение на иззетите кутии цигари. Престъпното държане на цигари без бандерол е възможно поначало да се осъществи и в помещение върху, което дееца не упражнява фактическа власт. В случая мястото където са открити цигарите стеснява в достатъчна степен, кръгът от възможните извършители на деянието. Местонахождението на кашоните с цигарите в тях в селскостопанската сграда показва, че подсъдимият упражнява върху тях собственическа фактическа власт, като може свободно и необезпокоявано да извършва действия на фактическо или юридическо разпореждане с тях. Обстоятелството, че подсъдимият не е обитавал тази сграда, а само я е посещавал, не означава, че те не са държани от него, доколкото доводът на него и защитата, че вещите са оставени от работниците му или от трети лица, следва да се изключи като възможност, предвид факта, че на помещението се е стигало по стълба от двора, а вратата към него, монтирана на оградата се е затваряла. В същото време там са отглеждани и кучета. Така следва да се изключи възможността всяко трето лице, да е оставило инкриминираните вещи на мястото, където са били открити. Следва да се изключи и възможността, същите да са били оставени и от работниците на подсъдимият, защото те са работили при него за минимални възнаграждения, а предмета на деянието е на обща стойност 18`750,00 лева. Очевидно е, че нито един от свидетелите Г.В., В.А. и Д.Д., не е имал финансова възможност да закупи такова количество цигари. В същото време тези лица не са имали и възможност да търгуват с тези цигари, защото са се намирали почти постоянно на инкриминираното място, където са работили, като в същото време са посещавали г.Р., и то само Ч. извозване с автомобил именно от подсъдимият. Така се доказва косвено - Ч. изключване възможността цигарите да са държани от всяко друго лице, което е имало достъп до мястото където са открити цигарите /в случая това са само свидетелите Г.В., В.А. и Д.Д./, че именно подсъдимият И.Р.Ю. е упражнявал фактическа власт върху цигарите. Ето защо правната оценка на тези факти, такива, каквито са формулирани от обвинението и съответно установени въз основа на събраните в хода на съдебното следствие доказателства сочи, че деянието на подсъдимия следва да бъде подведено под престъпния състав на чл.234, ал.1, пр.2 от НК, тъй като осъществява съставомерните признаци на това деяние.

Елемент от състава на посоченото престъпление от обективна страна е характеристиката на предмета на деянието - "акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон".

Несъмнено, подсъдимият е държал цигари без бандерол. В настоящия случай по делото се установи освен, че инкриминираните цигари не са имали български бандерол, също така, че те са иззети на територията на РБ от което следва, че изискването за поставяне на бандерол с който да се заплати дължимият акциз е било възникнало.

Така от обективна страна съдът приема, че на 13.02.2018 г. в местността „Д.“, землището на г.Р., о.Б., о.Б., на втори етаж на селскостопанска сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор №61813.71.743 по КККР на Г.Р., подсъдимият И.Р.Ю. е държал акцизни стоки - цигари, без бандерол, когато такъв се изисква по Закона: чл.2, т.2 от ЗАДС /“На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия“/ и чл.28, ал.1 от ЗТТИ /“Тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителска опаковка при условията и по реда на ЗАДС“/, както следва: 2500 броя кутии цигари марка „C.“ всяка кутия съдържаща 20 броя цигари, на обща стойност 18`750,00 лева, с дължим акциз 10`137,50 лева, като случаят е  немаловажен.

От обективна страна е налице и предвидения от състава на престъплението по чл.234, ал.1 НК, обективен признак - "извършеното деяние представлява немаловажен случай". Правнозначимите факти досежно механизма на осъществяване на инкриминирания акт, общата стойност и количество на процесните акцизни стоки, коментирани при преценка честотата на престъпните посегателства от този вид и засегнатите с тях обществени отношения, свързани с накърняване на държавния фиск в значителни размери, съответно анализирани във връзка с данните за личността на подсъдимия, сочещи на демонстрирана престъпна дързост при реализиране на неправомерната дейност /подсъдимия е държал процесните акцизни стоки в сградата си, като с оглед броя на кутиите, най-вероятно с цел продажба/, високата стойност на цигарите и дължимия за тях акциз, не аргументират маловажност на извършеното от подсъдимия деяние.

От субективна страна, за да е съставомерно деянието по чл.234, ал.1 НК трябва да е извършено умишлено. В случая подсъдимия е извършил посоченото деяние при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК, тъй като същият е съзнавал общественоопасния характер на своето деяние - държане на акцизни стоки без бандерол, определени по вид, количество и стойност, като е съзнавал и факта, че за тези стоки се дължи акциз, но такъв не е заплатен, поради което и на тях няма поставен бандерол. Подсъдимият е предвиждал и общественоопасните последици от своето деяние и е искал настъпването им, при което е извършил инкриминираното деяние.

При гореизложеното, съдът намира, че подсъдимия И.Р.Ю., следва да бъде признат за виновен в извършване на престъпление по чл.234, ал.1, пр.2 от НК.

При определяне на наказанията на подсъдимият за извършеното от него престъпление, посочено по-горе, съдът съобрази подбудите и причините за извършване на деянието, състоящи се в незачитане на законния ред в страната и стремеж за противоправно облагодетелстване.

При определяне на вида и размера на наказанието, което наложи на подсъдимия, настоящият съдебен състав прецени наличието на съответни смекчаващи и отегчаващи отговорността му обстоятелства.

При определяне вида и размера на наказанието, което наложи на подсъдимият И.Р.Ю., съдът отчете като смекчаващи отговорността му обстоятелства, свързаните с личностните особености на дееца и с инкриминираното деяние – обстоятелството, че вещите – предмет на престъплението, са задържани, чистото му съдебно минало, както и обстоятелството, че има деца. Отегчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете високата честота на престъпните посегателства от този вид и засегнатите с тях обществени отношения, свързани с накърняване на държавния фиск в значителни размери, както и факта, че е освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „глоба“. Броят и относителната тежест на смекчаващите обстоятелства съпоставени с отегчаващите такива за престъплението извършено от подсъдимият позволяват да се направи извод, че следва да определи наказание на подсъдимият И.Р.Ю. по правилата на чл.54 НК, доколкото не са налице многобройни или изключителни смекчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства, така, че да се приложи разпоредбата на чл.55 от НК, но при превес на смекчаващите такива. Преценявайки всичко това, при превес на смекчаващи отговорността обстоятелства, и с оглед разпоредбата на чл.54, ал.1 НК вр. чл.234, ал.1, пр.2 от НК, съдът определи наказание „глоба” в размер на 18`750,00 лв., както и наказание „лишаване от свобода” за срок от 2 години и 11 месеца.

Отлагане изпълнението на наложеното наказание-лишаване от свобода предпоставя кумулативната даденост на лимитираните в чл.66 НК предписания относно срока на наложената наказателна санкция и съдебното минало на подсъдимото лице, които компетентният орган е суверенен и оправомощен да преценени съвкупно с възможното постигане на целите на чл.36 НК спрямо осъдения и другите членове на обществото. Разпоредбата на чл.66 НК, регламентираща условното осъждане отдава преимуществено значение на личната превенция, но това не обосновава дерогиране на генералните възпитателни и предупредителни правни последици на наказателната санкция. В случая съдът намира, че са налице основанията на чл.66 от НК, като изпълнението на наказанието „лишаване от свобода”, наложеното на подсъдимият И.Р.Ю., следва да бъде отложено за срок от 5 години от влизане на присъдата в сила. Това е така, защото подсъдимият не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер. В същото време за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправяне на подсъдимият не е наложително изтърпяване на наложеното наказание. Обществената опасност на подсъдимия не е изключително висока, съществува реална възможност за вграждането му в обществото и за превъзпитаването му за зачитане на установените правни и морални норми. При наличието на тези обстоятелства извършеното от него престъпление не налага изолирането му, но предопределя необходимостта от максимално дълъг изпитателен срок, предвид извършените от него престъпления, за които е реабилитиран.

Предвид императивния характер на разпоредбата съдът отне полза на държавата на основание чл.53, ал.1, б.„б", вр. чл.234, ал.3 от Н,К предметът на престъплението - 2500 броя кутии цигари марка „C.“ всяка кутия съдържаща 20 броя цигари.

Съдът счита, че наложеното наказание ще способства за изграждане у подсъдимите на устойчива мотивационно-волева система за спазване на установения правов ред и ще предотврати за в бъдеще извършването на престъпления, с което от своя страна ще се реализира както личната, така и генералната превенция – цели на наказанието по чл.36 НК.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

Съобщение за изготвени мотиви да се изпрати на страните, като се посочи, че в 7-дневен срок могат да изложат допълнителни съображения.

02.07.2019 г.

Районен съдия: …......................................................