П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    2681

 

Номер   2681

Година   04.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200292

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адв. Т.М. - адвокат към АК-Б., в качеството му на защитник на Н.И.А. и представителя на РП – районен прокурор Р.К. и подписано в днешното съдебно заседание от мл. районен прокурор И.К., споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №292/2019 г., по описа на Рг.РС, бързо производство №149/2019 г. по описа на РУ-Р. при ОДМВР-Б., наблюдателно производство №696/2019 г. по описа на РП-Р., с което обвиняемият Н.И.А. с ЕГН*, родена в г.Р., с адрес: Г.Р., о.Р., о.Б., У.„Я.С.“№9 българин, български гражданин, неомъжена, неосъждана, със средно образование, работи в Х.С.-ООД с.Б., се признава за виновна в това, че е осъществила от обективна и субективна страна състава на следното престъпление: На 23.05.2019 г. около 22:00 часа в г.Р., о.Р., о.Б., по У.„Б.р.“ в района на дом №. е управлявала МПС - лек автомобил марка „Х.“ модел „А.”, с рег.№* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда,а именно 2.16 на хиляда, установена по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер-7410” с фабричен номер ARSK0282 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, чл.55, ал.2 НК, на обвиняемата се налага НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се ОТЛАГА за срок от 3 години.

НАЛАГА на основание чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.2 НК, във вр. с чл.55 ал.1, т.1 от НК, на обвиняемата наказание „ГЛОБА” от 150.00 лева.

НАЛАГА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.37 ал.1, т.7 от НК, на обвиняемата НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС” за срок от 11 месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК се ПРИСПАДА времето, през което обвиняемата е била лишена от право да управлява МПС по адм. ред съгласно ЗЗПАМ №64-23.05.2019 г., считано от 23.05.2019 г.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.............................................