П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    2733

 

Номер   2733

Година   06.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Анелия Татарска

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200299

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от днешното съдебно заседание споразумение между адвокат П.С. от АК-Б. – защитник на обвиняемия А.А.К. и В.Ч. – прокурор при РП-Р., с което обвиняемият А.А.К., роден на 06.09.1985 г. в с.М., о.Б., жител и живущ в с.Ф., О., българин, с българско гражданство, женен, неосъждан, с основно образование, работник, ЕГН*, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 26.05.2019 г. около 17.05 часа в с.Ф., О., управлявал МПС - лек автомобил м. „Ф.К.“ с рег. №* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно - 1.47 на хиляда, установено по надлежен ред – с химическа експертиза №228/28.05.2019 г. по описа на НТЛ при ОД на МВР-Б. - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, вр. с чл.57, ал.2 от НК, НАЛАГА наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца и наказание „глоба“ от 100.00 лв.

ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца за изпитателен срок от 3 години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на настоящето споразумение.

НАЛАГА на основание чл.343г от НК, вр. с чл.343б, ал.1 от НК и вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия А.А.К., със снета по делото самоличност, наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 месеца.

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, при изпълнение на наказанието лишаване от право да управлява МПС“ времето, през което обвиняемият А.А.К., със снета по делото самоличност, фактически е бил лишен от упражняване на това право по адм. ред, съгласно заповед за прилагане на принудителна адм. мярка №19-3794-000079/26.05.2019 г., издадена от мл. автоконтрольор на РУ на МВР-Б., считано от 26.05.2019 г.

ОСЪЖДА обвиняемият А.А.К., със снета по делото със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР-Б. сумата от 45.00 лева, представляващи разноски по досъдебното производство за експертиза.

Определението, с което се одобрява споразумението има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протестиране.

Съдът констатира, че в хода на досъдебното производство, както и в съдебното следствие не е взета мярка за неотклонение по отношение на обвиняемия, поради което не следва да се произнася.

 ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х. дело №299 по описа за 2019 г. на Рг.РС, поради решаване на делото със споразумение, постигнато между страните.

Определението за прекратяване на наказателното производство по делото не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

Районен съдия:…………………………………