П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    2758

 

Номер   2758

Година   07.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200302

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от днешното съдебно заседание споразумение между адвокат Т.М. от АК-Б. – защитник на обвиняемия Д.П.М. и К.Ч. – прокурор при РП-Р., с което обвиняемият Д.П.М., ЕГН*, роден на 07.10.1939 г. в г.Р., о.Б., с адрес: г.Р., о.Б., У.„И.М.“№17, българин, български гражданин, вдовец, средно образование, неосъждан, пенсионер, се признава за виновен, затова че на 15.01.2019 г. около 18.30 часа в г.Р., о.Б., У.„О.“, в района на паркинг пред хотел „П.“ държал огнестрелно оръжие (самоделно изработено, гладкоцевно, 12-ти калибър) и боеприпас за огнестрелно оръжие (1бр. патрон 12-ти калибър), без да има за това надлежно разрешение, издадено по реда на Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - престъпление по чл.339, ал.1, пр.ІІ от НК.

НАЛАГА на основание чл.339, ал.1, пр.ІІ от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, на обвиняемия Д.П.М. наказание лишаване от свобода за срок от 5 (месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от 3 години.

ОТНЕМА в полза на държавата приобщените веществени доказателства (оставени на съхранение в служба „К..“ в РУ-Р. при ОДМВР-Б.) - огнестрелно оръжие (самоделно изработено, гладкоцевно, 12-ти калибър) и боеприпас за огнестрелно оръжие (1бр. гилза 12-ти калибър), представляващи предмет на престъплението по чл.339, ал.1, пр.ІІ от НК.

ПОСТАНОВЯВА приобщените по делото веществени доказателства - огнестрелно оръжие (самоделно изработено, гладкоцевно, 12-ти калибър) и боеприпас за огнестрелно оръжие (1бр. гилза 12-ти калибър), да се унищожат по надлежния ред след влизане на настоящето определение в законна сила.

УКАЗВА препис от определението да се изпрати на РУ„П”-Р., с оглед предприемане на мерки по унищожаване на посочените веществени доказателства след влизане на настоящето определение в законна сила.

ОСЪЖДА обвиняемият Д.П.М., със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР-Б. сумата от 48.32 лева, представляващи разноски по досъдебното производство за експертиза.

Определението, с което се одобрява споразумението има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протестиране.

Съдът намира, че след одобряване на настоящото споразумение, са налице основанията на разпоредбата на чл.309, ал.1 от НПК, като мярката за неотклонение, взета по отношение на обвиняемия, следва да бъде отменена.  

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „подписка” взета спрямо Д.П.М., ЕГН*, роден на 07.10.1939 г. в г.Р., о.Б., постоянен и настоящ адрес: г.Р., о.Б., У.„И.М.“№17, обвиняем по досъдебно производство №331 зм-12/2019 г. по описа на РУ на МВР-Р., наблюдателно производство №866 по описа за 2019 г. на РП-Р., н.о.х. дело №302 по описа за 2019 г. на Рг.РС.

Определението на съда относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред Бл.ОС, по реда на глава 22-ра от НПК.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х. дело  №302  по описа за 2019 г. на Рг.РС, поради решаване на делото със споразумение, постигнато между страните.

Определението за прекратяване на наказателното производство по делото не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

Районен съдия:.........................................................