П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    2759

 

Номер   2759

Година   07.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200306

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, споразумение между адвокат Т.М. от АК-Б. – защитник на обвиняемия К.Д.Л./ C.J.L.,ЛНЧ*, с Н. А. с.К., О.Б., о.Б., шотландец, гражданин на В. и мл. прокурор К. и подписано в днешното съдебно заседание от прокурор К.Ч., с което обвиняемият К.Д.Л./ C.J.L., ЛНЧ*, роден на 15.03.1973 г. във В., продължително пребиваващ в Р.Б. на основание удостоверение с №800061137, валиднo до 14.05.2023 г., с Н. А. с.К., О.Б., о.Б., шотландец, гражданин на В., неженен, висше образование, неосъждан, безработен; се признава за виновен за това, че на 23.05.2019 г. около 23.15 часа по път II-19, на изхода на с.М., О.Б., о.Б., в посока Г.Г.Д., управлявал МПС – лек автомобил, марка и модел „Д.Т.“ с рег. №*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1,53 на хиляда, установена по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза №229 от 28.05.2019 г.на НТЛ-ОД МВР-Б. – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание на чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1, вр. чл.37, ал.1, т.1а и т.4 от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия следните наказания:

- лишаване от свобода за срок от 3 месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от 3 години;

- на основание чл.53, ал.3 от НК, на обвиняемия не се налага наказание „Глоба“.

НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия К.Д.Л./ C.J.L.,  наказание  лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което за същото деяние е бил лишен по адм. ред от възможността да упражнява това свое право, а именно съгласно Заповед за прилагане на принудителна адм. мярка №33/2019 г., на Р.С.К., мл. автоконтрольор в РУ-Б. при ОДМВР-Б., считано от 23.05.2019 г.

ОСЪЖДА обвиняемият К.Д.Л./ C.J.L.,ЛНЧ*, роден на 15.03.1973 г. във В., продължително пребиваващ в Р.Б., на основание удостоверение с №800061137, валиднo до 14.05.2023 г., с Н. А. с.К.,О.Б., о.Б., шотландец, гражданин на В., неженен, висше образование, неосъждан, безработен да заплати по сметката на ОД НА МВР-Б. сумата от 140.00 лева, представляващи разноски по делото за експертиза, както и за медицински консумативи, заплатени на ЦСМП-Б., ФСМП-Р. и за преводачи.

Определението за одобряване на настоящото определение е окончателно, има сила на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протестиране.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда на Н.П. – назначен за преводач на обвиняемия за осъществен устен превод в днешното съдебно заседание сума от 20.00 лева, платими от бюджета на съда.

ОСЪЖДА обвиняемият К.Д.Л./C.J.L., ЛНЧ*, роден на 15.03.1973 г. във В., продължително пребиваващ в Р.Б., на основание удостоверение с №800061137, валиднo до 14.05.2023 г., с Н. А. с.К., О.Б., о.Б., шотландец, гражданин на В., неженен, висше образование, неосъждан, безработен да заплати по сметката на Рг.РС сумата от 20,00 лева, представляващи разноски по делото за преводач.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „подписка” взета спрямо обвиняемият К.Д.Л./C.J.L., ЛНЧ*, роден на 15.03.1973 г. във В., продължително пребиваващ в Р.Б. на основание удостоверение с №800061137, валиднo до 14.05.2023 г., с Н.А. с.К., О.Б., о.Б., шотландец, гражданин на В., обвиняем по бързо производство №331 зм-124/2019 г. по описа на РУ на МВР-Б., наблюдателно производство №706 по описа за 2019 г. на РП-Р., н.о.х. дело №306 по описа за 2019 г. на Рг.РС.

Определението на съда относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред Бл.ОС, по реда на глава 22-ра от НПК.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство н.о.х. дело №306 по описа на Рг.РС. за 2019 г. поради решаване на делото със споразумение  постигнато между страните.

Определението за прекратяване на наказателното производство по делото не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

Районен съдия:.......................................................