П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    2793

 

Номер   2793

Година   10.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200294

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от съдебно заседание споразумение между адвокат Н.Р., защитник на подсъдимия С.М.С. и Р.К. - прокурор от РП-Р. по нохд№294/2019 г. по описа на Рг.РС, подписано в днешното съдебно заседание.

Определението, с което се одобрява споразумението има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протестиране.

ОСЪЖДА подсъдимият С.С., със снета по-горе самоличност, да заплати по сметката на Рг.РС, сума от 32,00 лева разноски за свидетели.

Съдът намира, че следва да бъде отменена мярката за неотклонение взета спрямо обвиняемия С.М.С., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

Отменя взетата спрямо обвиняемия С.М.С., ЕГН*, мярка за неотклонение “Подписка“ в БП№146/2019 г. по описа на РУ-Р..

Това определение подлежи на обжалване и протестиране от страните в 7-дневен срок, считано от днес пред БЛ.ОС.

Определението, с което подсъдимият е осъден да заплати разноски на свидетеля подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред БЛ.ОС.

ПРЕКРАТЯВА производството по н.о.х. дело №294 по описа на Р.г.РС за 2019 г., поради решаване на делото със споразумение постигнато между страните.

Определението за прекратяване на производството по н.о.х. дело №294 по описа на Рг.РС за 2019 г. не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

Районен съдия:……………………………………..