П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    2930

 

Номер   2930

Година   17.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20181240200852

по  описа  за

2018

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от съдебно заседание споразумение между  А.П.С., от АК-Б.,  защитник на подсъдимия И.Т.П., и  В.Ч. - прокурор при РП-Р., в днешното  съдебно заседание.

Определението, с което се одобрява споразумението има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: .................................................