П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    2943

 

Номер   2943

Година   18.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Анелия Татарска

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200321

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, между адвокат Р. – защитник  на обвиняемия П.Д.С. и прокурор К.Ч. и подписано и отразено в  протокола от днешното съдебно заседание от прокурор Р.К., споразумение за решаване на наказателното производство по БП №136 от 2019 г. по описа на РУ на МВР-Б., наблюдателно производство №321/2019 г. по описа на РП-Р., с което П.Д.С., ЕГН*, роден на 06.03.1966 г. в с.М., о.Б., о.Б., с адрес: с.М., о.Б., о.Б., българин, български гражданин, женен, основно образование, неосъждан, общ работник в кметство с.М., се признава за виновен, затова че на 08.06.2019 г. около 21.00 часа в с.М., о.Б., о.Б. по път ІІ-19 управлявал МПС – лек автомобил, марка и модел „А.Б4“ с рег. №*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 3.33 на хиляда, установена по надлежния ред – с техническо средство «ДРЕГЕР АЛКОТЕСТ 7410+» с фабричен  №ARSM0159 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

НАЛАГА на основание чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а и т.4 от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, вр. чл.47, ал.1 от НК, на обвиняемия П.Д.С. следните наказания: лишаване от свобода за срок от 4 месеца и глоба от 150.00 лева.

ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 години.

НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия П.Д.С. наказание – лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца.

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние обвиняемия П.Д.С. е бил лишен по адм. ред от възможността да упражнява това свое право, съгласно Заповед за прилагане на принудителна адм. мярка №19-3794-000088/2019 г. по описа на РУ-Б. при ОДМВР-Б., считано от 08.06.2019 г

ПРЕКРАТЯВА производството по н.о.х.дело №321/2019 г. по описа на Рг.РС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:................................................