П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    2965

 

Номер   2965

Година   19.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200046

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от съдебно заседание споразумение между адвокат  Р.К., АК-Б., служебен защитник на подсъдимия Р.Т.Й. и прокурор М.К. от РП-Р. по нохд №46/2019 г. по описа на Рг.РС, подписано в днешното съдебно заседание.

Определението, с което се одобрява споразумението има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протестиране.

Съдът констатира, че в хода на досъдебното производство е взета   мярка за неотклонение“Подписка“. Същата следва да бъде отменена предвид сключването на споразумението.

Водим от горното, съдът

О п р е д е л и :

 

Отменя взетата спрямо подсъдимия Р.Т.Й., Г.Р., в хода на ДП МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ “Подписка“.

Определението на съда в тази му част подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред  БЛ.ОС.

ПРЕКРАТЯВА производството по н.о.х. дело №46 по описа на Рг.РС. за 2019 г., поради решаване на делото със споразумение постигнато между страните.

Определението за прекратяване на производството по н.о.х. дело №46  по описа на Рг.РС за 2019 г. не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

Съдът намира, че производството спрямо подсъдимия следва да продължи по реда на чл.306, ал.1, т.1 от НПК.

Следва  да се изискат писмените доказателства.

Водим от горното, съдът

О п р е д е л и :

 

Допуска  производството спрямо  подсъдимия да продължи по реда на чл.306, ал.1, т.1 от НПК.

Да се изискат актуална справка за съдимост, справка от НСС,  както и обща справка от ГД ИН, от затвора  Г.Б.д.  за правно положение на  Р.Т.Й., актуална към датата на следващото съдебно заседание, както и  справка от ОЗ“П“-Б.

Отлага делото и го насрочва за 05.09.2019 г. от 10:00 часа,  за които дата и  час РП-Р.,  чрез прокурор К., подсъдимият Р.Т.Й. и защитника А.К. уведомени в съдебно заседание.

Подсъдимият Р.Т.Й. да се призове  чрез Н-ка на затвора  Г.Б.д.

 

Районен съдия:............................................

Съд. зас.: 1./Л.Т./…………………….  2./К.Т./……………………