П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    3054

 

Номер   3054

Година   24.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20181240200831

по  описа  за

2018

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между А. И.Д. към АК-Б., в качеството му на защитник на подсъдимия Д.М.Д. и представителя на РП-Р. – прокурор М.К., споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №831/2019 г. по описа на Рг.РС, наблюдателно производство №1247/2018 г., по описа на РП-Р., ДП №281/2018 г.,по описа на РУ-Р., с което подсъдимия Д.М.Д., роден на 16.08.1993 г. в Г.Б., с адрес: Г.Б., о.Б., У.„Ф.“№24, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, безработен, ЕГН*, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 15.06.2018 г. в Г.Б., о.Б., о.Б., като пълнолетно лице, без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 14-годишна възраст, а именно – Н.Г.М. от Г.Б., о.Б., родена на 18.03.2005 г. престъпление по чл.191, ал.3, вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.191,  ал.3, вр. ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, на подсъдимия Д.М.Д. се налага НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 месеца, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК, се отлага за срок от 3 години.

Определението на съда за одобряване на споразумението е окончателно и има последици на влязла в сила присъда.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:...........................................