П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    3128

 

Номер   3128

Година   28.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200240

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от съдебно заседание споразумение между адвокат Т.М., защитник на подсъдимия Ю.Т.О. и прокурор Р.К. от РП-Р. по нохд №240/2019 г. по описа на Рг.РС, подписано в днешното съдебно заседание.

Определението, с което се одобрява споразумението има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

Районен съдия:...........................................