П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    3131

 

Номер   3131

Година   28.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200186

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адв. А.Д. адвокат към АК-Б., в качеството и на защитник на подсъдимия Г.Д.Д.,  роден на 04.10.1990 г. в Г.Р., от Г.Д., У.„В.К.“№8, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН* и представителя на РП-Р. – зам. районен прокурор В.Ч. споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №186/2019 г. по описа на Рг.РС, БП №81/2019 г.  по описа на РУ на МВР-Р., наблюдателно производство №390/2019 г. по описа на РП-Р., с което подсъдимия Г.Д.Д.,  роден на 04.10.1990 г. в Г.Р., от Г.Д., У.„В.К.“№8, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН*, се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 15.03.2019 г. около 20.20 часа в Г.Б., в района на кръстовище образувано от у.„Ц.С.“ и „Я.“ управлявал МПС - лек автомобил м. „М.“ с рег. №* след употреба на наркотично вещество - кокаин, установено по надлежен ред, предвиден в Наредба №1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване  концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техните аналози с тест - „Drug Test“ 5000, с № ARKJ-0050 - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.3 от НК, вр. с  чл.55, ал.1, т.1 от НК, вр. с чл.54 от НК, вр. с чл.55, ал.2 от НК, вр. с чл.57, ал.2 от НК, му се налагат следните наказания: „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 месеца и наказание „ГЛОБА“ от 250.00 лв.

ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на настоящото споразумение.

НАЛАГА на основание чл.343г от НК, вр. с чл.343б, ал.1 от НК, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, на подсъдимия кумулативно предвиденото наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАЖНЯВА ОПРЕДЕЛЕНА ПРОФЕСИЯ ИЛИ ДЕЙНОСТ“- да управлява МПС за срок от 8 месеца.

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, при изпълнението на наказанието „Лишаване от право да управлява МПС“ времето, през което подсъдимият е бил фактически лишен от упражняване на това право по адм. ред със Заповед за прилагане на принудителна адм. мярка №19-3794-000062/15.03.2019 г. по описа на РУ на МВР-Б., считано от 15.03.2019 г.

ВРЪЩА на РУ на МВР-Б., приобщеното по делото веществено доказателство – 1 бр. тест касета – „Drug Test 5000“, приложена в полиетиленов плик, обозначен като л. 28 по БП 81/2019 г. по описа на РУ-Б..

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №186/2019 г. по описа на РС-Рг..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.............................................