П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    3263

 

Номер   3263

Година   10.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100656

по  описа  за

2019

година

 

РАЗРЕШАВА на непълнолетната С.М.С., ЕГН*,  с адрес в г.Б., У.„С.К.“№26, да сключи граждански брак с пълнолетния М.М.К., ЕГН*, с адрес в с.Ч., О.Б..

 Решението не подлежи на обжалване като уважаващо молба по охранително производство.

 

Районен съдия:...........................................