П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    3282

 

Номер   3282

Година   11.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Анелия Татарска

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101042

по  описа  за

2018

година

 

ПРЕКАТЯВА производството по гр. дело №1042 по описа на Рг.РС за 2018 г., поради оттегляне предявения иск от страна на ищеца  „.С.В.”Е., с ЕИК*, с адр: Б., С., о.С. /с./, Б.„.П.Д.№25, О.-С.Л. .2, О.4, представлявано от Н.Т.С. – ИД, против М.-Л.Н.Б., ЕГН*, с адр.: Г.Б., У.„С.К.“№45.

Определението за прекратяване на производството по гр. дело №1042 по описа на Рг.РС за 2018 г. подлежи на обжалване пред Бл.ОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:........................................................