П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    3286

 

Номер   3286

Година   11.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200104

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между А.Т.К. към АК-Б., в качеството му на служебен защитник на подсъдимия Р.С.К. и представителя на РП-Р. – прокурор К.Ч., споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №104/2019 г. по описа на Рг.РС, наблюдателно производство №1892/2018 г., по описа на РП-Р., ДП №312/2018 г., по описа на РУ-Р., с което подсъдимия Р.С.К., ЕГН*, роден на 12.09.1997 г. в Г.Р., о.Б., българин, българско гражданство, с адрес: Г.Р., о.Б., У.„З.”№51, начално образование, неженен, осъждан, безработен, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 18.11.2018 г. около 17:20 часа в Г.Р., о.Б., от автоматична машина за топли напитки, марка и модел „З.С.“, монтирана на У.„Х.Б.“№52, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот (счупване на пластмасова решетка), отнел чужди движими вещи – пари в брой на стойност 40.00 лева, от владението на Н.В.К. от Г.Р., о.Б., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като престъплението е извършено при условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от 1 г., изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК - с влязло в сила на 15.02.2018 г. определение за одобряване на споразумение по НОХД №818/2017 г. по описа на Рг.РС е осъден за престъпление по чл.346, ал.2, т.1, пр.І и пр.ІІ, т.2, пр.ІІІ, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, на лишаване от свобода за срок от 1 г. и 1 месец при първоначален строг режим на изтърпяване, и след като е бил осъждан два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, както следва - с влязло в сила на 28.06.2016 г. определение за одобряване на споразумение по НОХД №461/2016 г. по описа на Рг.РС е осъден за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, пр.ІІ и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, на лишаване от свобода за срок от 10 месеца при първоначален строг режим на изтърпяване; с влязло в сила на 15.02.2018 г. определение за одобряване на споразумение по НОХД №818/2017 г. по описа на Рг.РС е осъден за престъпление по чл.346, ал.2, т.1, пр.І и пр.ІІ, т.2, пр.ІІІ, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, на лишаване от свобода за срок от 1 г. и 1 месец при първоначален строг режим на изтърпяване - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, пр.І, вр. чл.195, ал.1, т.3, пр.І, вр. чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.29, ал.1, б.„а“ и б.„б“ от НК, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, пр.І, вр. чл.195, ал.1, т.3, пр.І, вр. чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.29, ал.1, б.„а“ и б.„б“ от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, на подсъдимия К. се налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 1 г. и 1 месец, като на основание чл.57, ал.1, т.2, б.„б“ от ЗИНЗС, така определеното наказание да се изтърпи при първоначален „строг” режим.

ПРИСПАДА при изпълнение на наказанието лишаване от свобода, на основание чл.59, ал.1, т.1 от НК времето, през което подсъдимият К. е бил задържан (съгласно заповед за задържане на лице рег. №331зз-148/21.11.2018 г. по описа на РУ-Р., издадена на основание чл.72, ал.1, т.1 от Закон за МВР; постановление за задържане до 72 часа на РП-Р. от 30.11.2018 г. и определение №5550/06.12.2018 г., постановено по ВЧНД №507/2018 г. по описа на Бл.ОС, с което спрямо К. е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“), като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

ВРЪЩА приобщените по делото веществени доказателства на подсъдимия Р.С.К. - яке с качулка, дънки с кант на левия крачол, кецове (на съхранение в РУ-Р. при ОДМВР-Б.)

- ВРЪЩА на веществените доказателства на Н.В.К. с ЕГН*, компактдиск с видеозапис (л. 17 от ДП).

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Р.С.К. да заплати по сметка на ОД на МВР-Б. сума от 30.26 лева, представляващи разноски в ДП за експертиза,  както и пет лева по сметка на Рг.РС за издаване на ИЛ.

Определението на съда за одобряване на споразумението е окончателно и има последици на влязла в сила присъда.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………..