П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    3289

 

Номер   3289

Година   11.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200104

по  описа  за

2019

година

 

ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание на подсъдимия Р.С.К. с ЕГН*, измежду наказанията наложени му по НОХД №644/2018 г. по описа на Рг.РС и НОХД №104/2019 г. по описа на Рг.РС, а именно наказанието „Лишаване от свобода” за срок от 1 година и 1 месец при първоначален „строг” режим на изтърпяване.

 На основание чл.25, ал.2 от НК, приспада от така определеното му едно общо най-тежко наказание „Лишаване от свобода” за срок от 1 година и 1 месец на подсъдимия Р.К. изтърпяното до момента наказание по НОХД №644/2018 г. по описа на Рг.РС.

Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок считано от днес пред Бл.ОС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………..