П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    3353

 

Номер   3353

Година   16.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100207

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатата съдебна спогодба между Ю.М.С., ЕГН*, от Г.Я., Ч. А.А.П. от АК-Б., със С.А. Г.Я., У.„Ц.Б.I.”№112 и М.Ю.С., ЕГН*, от Г.Я., У.„К.“№13, отразена в протокола от днешното открито съдебно заседание като непротиворечаща на закона и добрите нрави, съгласно която:

ОСЪЖДА М.Ю.С., ЕГН*, от Г.Я., У.„К.“№13 да заплаща месечна издръжка на Ю.М.С., ЕГН*, от Г.Я., Ч. А.А.П. от АК-Б., със С.А. Г.Я., У.„Ц.Б.I.”№112  в размер на 150.00 лева,  за който се дължи по банков път или посредством пощенски запис, считано от датата на сключване на съдебната спогодба – 16.07.2019 г.,  ведно със законната лихва за всяка просрочена месечна вноска, до настъпване на законно основание за нейното изменение или прекратяване.

ОСЪЖДА М.Ю.С., ЕГН*, от Г.Я., У.„К.“№13, да заплати по сметка на съда сумата от 64.80 лева, съставляващи допълнително дължимата държавна такса по отношение на предявения иск за издръжка.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:...................................................