П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    3388

 

Номер   3388

Година   18.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101141

по  описа  за

2018

година

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №1141 по описа за 2018 г. на РС-Рг. поради оттегляне на иска.

Определението за прекратяване на производството по гр. дело №1141 по описа за 2018 г. на РС-Рг. подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез РС-Рг. до ОС-Бл. в едноседмичен срок, считано от датата на връчването на препис от протокола на страните по делото.

 

Районен съдия:....................................................