П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    3199

 

Номер   3199

Година   04.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200319

по  описа  за

2019

година

 

ИЗМЕНЯ взетата спрямо обвиняемият П.В.П.,  ЕГН*, мярка неотклонение „Задържане под стража” по ДП №2 по описа на РУ„П“-Б. за 2019 г..

НАЛАГА на П.В.П.,  ЕГН*, обвиняем по ДП №2 по описа на РУ„П“-Б. за 2019 г. мярка неотклонение „парична гаранция” от 4`500.00 лева, вносими в седмодневен срок, считано от днес по сметка на ОДМВР-Б..

УКАЗВА обвиняемия да бъде освободен след влизане на настоящото определение в сила и след представяне на документ за внасяне на определената „парична гаранция”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда подлежи на обжалване или протестиране от страните пред Бл.ОС в 3-дневен, срок считано от днес по реда на чл.64, ал.6 от НПК.

НАСРОЧВА съдебно заседание пред ОС-Бл. в случай на обжалване или протест за 11.07.2019 г. от 14:30 часа, за която дата и час РП-Р., обвиняемото лице и защитникът му - адвокат К., уведомени от днес.

РАЗПОРЕЖДА на ОЗ„О.”-Б. в случай на жалба или протест да преведе обвиняемия П.П., до сградата на ОС-Бл. за датата на определеното съдебно заседание.

Препис от протокола да се изпрати на ОЗ„О”-Б. за сведение и изпълнение.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.............................................