П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    3299

 

Номер   3299

Година   11.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200211

по  описа  за

2019

година

 

Прекратява производството по нахд №211/ 2019 г. по описа на Рг.РС.

Оставя без разглеждане жалбата на Д.Ц.Ч., Г.Р., У.“С.П.“№41, срещу н.п №19-0331-000107/27.02.2019 г. на Н-ка на РУ към  ОДМВР-Б., РУ-Р..

Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от получаване на съобщението.

 

Районен  съдия:...................................................