П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    3309

 

Номер   3309

Година   12.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20181240200194

по  описа  за

2018

година

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №194/2018 г. по описа на Рг.РС, образувано по повод предложение по чл.414, ал.1, т.1 от НПК. Определението е окончателно.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:..........................................