П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    3312

 

Номер   3312

Година   12.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200245

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между А.Т.М. към АК-Б., в качеството му на защитник на подсъдимия П.Х.Г. и представителя на РП – мл. районен прокурор И.К., споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №245/2019 г. по описа на Рг.РС, наблюдателно производство №470/2019 г., по описа на РП-Р., ДП №95/2019 г., по описа на РУ-Р., с което подсъдимия П.Х.Г., ЕГН*, роден на 14.10.1996 г. в Г.Р., о.Р., о.Б., живущ в с.Г., о.Р., о.Б., българин, български гражданин, неженен, средно образование, неосъждан, безработен; се признава за виновен в извършване на отделни престъпления от общ характер при условията на чл.23, ал.1, пр.ІІ от НК, а именно:

1. На 19.03.2019 г., в двора на дома в който живее, находящ се в с.Г., о.Р., о.Б., е проявил жестокост към гръбначно животно – котка, като противозаконно е причинил смъртта ѝ, като деянието е извършено по особено мъчителен за животното начин и с особена жестокост - чрез използване на остър режещ предмет - брадва, е причинил открита травматична фрактура на преден десен крайник на котката, с което ѝ е причинено трайно увреждане и изключителни болки и страдания - престъпление по чл.325б, ал.2, т.2, пр.2 и пр.3, вр. ал.1 от НК.

2. На 10.04.2019 г., в двора на дома в който живее, находящ се в с.Г., о.Б., без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество – коноп (марихуана), с нето тегло 1,11 грама и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 33,7%, на стойност 6,66 лева, като случаят е маловажен – престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, пр.І от НК.

НАЛАГА на основание чл.325б, ал.2, т.2, пр.2 и пр.3, вр. ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, на подсъдимия П.Г. наказание „Лишаване от свобода за срок от 11 месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от 3 години.

НЕ СЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК по-лекото наказание „глоба“, което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода“.

НАЛАГА на основание на чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, пр.І от НК, вр.чл.54 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.4 от НК вр. чл.47, ал.1 от НК, на подсъдимия П.Г.  наказание „глоба” от 200.00 лв.

НАЛАГА на основание чл.23, ал.1, пр.ІІ от НК, на подсъдимия П.Г. от така определените наказания за всяко отделно престъпление, най-тежкото от тях, а именно „Лишаване от свобода“ за срок от 11 месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 години.

НЕ ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.3 от НК наказанието „Глоба” от 200.00 лева към наложеното най-тежко наказание.

ВРЪЩА на подсъдимия П.Г. с ЕГН* мобилен телефон марка „Х.“ с ИМЕЙ №*, пакет хартийки за свиване на цигари и метален „Г.“.

ОТНЕМА  в полза на Държавата, на основание чл.53, ал.2, б.„а“ от НК, веществените доказателства по делото, а именно канабис, предаден на съхранение в ЦМУ с оглед неговото унищожаване. 

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия П.Х.Г., с ЕГН*, да заплати по сметка на ОД на МВР-Б. сума от 1`338.72 лева представляващи разноски по ДП за експерти, както и пет лева по сметка на Рг.РС за издаване на ИЛ.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………..