П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    3465

 

Номер   3465

Година   24.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200368

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в  протокола от днешното съдебно заседание между адв. Н.Р. – защитник на обвиняемия М.М.Ш. и представителя на РП-Р. – прокурор М.К., споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №110/2019 г. по описа на РУ на МВР-Р., наблюдателно производство №534/2019 г. по описа на РП-Р., с което обвиняемият М.М.Ш., роден на 07.04.1987 г. в Г.Я., о.Б., с адрес в Г.Я., о.Б., У.„Ц.Б.ІІІ”№199, българин, български гражданин, с начално образование, неосъждан, неженен, банцигар в „М.“ЕООД-Я., с ЕГН*, се признава за ВИНОВЕН за това, че на 18.04.2019 г., при условията на съвкупност по смисъла на чл.23, ал.1 от НК, е извършил следните престъпления:

1. На 18.04.2019 г. около 15.00 часа в г.Р., о.Р., по У.„Х.Б.“ и У.„А.С.“, управлявал МПС – мотоциклет марка и модел „M.E.250“ с поставена на него табела с рег. №*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно: 1.41 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер Алкотест 7510“ със сериен №ARDM 0190-престъпление по чл.343б, ал.1 от НК;

2. На 18.04.2019 г. около 15.00 часа в г.Р., о.Р., по У.„Х.Б.“ и У.„А.С.“, при управление на МПС – мотоциклет марка и модел „M.E.250“, си служил с табела с рег.№„*“, поставена на определеното за това място отзад на мотоциклета, издадена за друго МПС, а именно: лек автомобил марка „В.М20“ – престъпление по чл.345, ал.1 от НК.

НАЛАГА на основание на чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, чл.37, ал.1, т.1а от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, на обвиняемия М.М.Ш. наказание „Лишаване от свобода” за срок от 5 месеца.

ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 години.

НЕ СЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК, наказание „Глоба“.

НАЛАГА на основание на чл.345, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.2, вр. ал.1, т.1 от НК, на обвиняемия М.М.Ш. наказание „Глоба” от 400.00 лева.

НАЛАГА на основание чл.23, ал.1 от НК, на обвиняемия М.М.Ш., едно общо наказание -, по-тежкото измежду определените по-горе наказания, а именно: „Лишаване от свобода” за срок от 5 месеца.

ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението от така определеното общо най-тежко наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 години.

ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.3 от НК към така определеното наказание „Лишаване от свобода” наказанието „Глоба” от 400.00 лева.

ВРЪЩА на М.М.Ш. от Г.Я., приобщеното по делото веществено доказателство –  мотоциклет марка и модел „M.E.250“.

ОТНЕМА в полза на Държавата приобщеното по делото веществено доказателство – рег. табела с №*.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………