П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    3572

 

Номер   3572

Година   29.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Анелия Татарска

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200381

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от днешното съдебно заседание споразумение между адв. М.К. от АК-Б. – защитник на обвиняемия Ш.Ш.Ш. и К.Ч. – прокурор при РП-Р., с което обвиняемият Ш.Ш.Ш., роден на 13.04.1989 г. в Г.Р., с адрес: Г.Я., о.Б., у.„Б.В.№9, българин, български гражданин, неженен, средно образование, неосъждан, ЕГН*, месторабота – дискотека „TC“-Б., се признава за виновен в извършване на отделни престъпления от общ характер при условията на чл.23, ал.1, пр.ІІ от НК, а именно:

На 09.05.2019 г. в стая на втори етаж от къща, находяща се в Г.Я., о.Б., у.„Б.В.№9, държал боеприпаси за огнестрелни оръжия (2 бр. ловни патрони 12-ти калибър и 5 бр. патрони 9мм), без да има за това надлежно разрешение, издадено по реда на ЗОБВВПИ - престъпление по чл.339, ал.1, пр.ІІ от НК, поради което и на основание чл.339, ал.1, пр.ІІ от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, на обвиняемия Ш.Ш.Ш. се налага НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 5 месеца.

На 09.05.2019 г. в стая на втори етаж от къща, находяща се в Г.Я., о.Б., у.„Б.В.№9, без надлежно разрешително, съобразно ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества – 14.49 грама коноп (марихуана) със съдържание на активен, наркотично действащ компонент (тетрахидроканабинол) – 0.41%, на стойност 86.94 лева - престъпление по чл.354а, ал.3, пр.ІІ, т.1, пр.І от НК, поради което и на основание чл.354а, ал.3, пр. ІІ, т.1, пр.І от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, на обвиняемия Ш.Ш.Ш. се налага НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 5 месеца.

НЕ СЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

На 09.05.2019 г. в стая на втори етаж от къща, находяща се в Г.Я., о.Б., у.„Б.В.№9, отглеждал растения от рода на конопа (6 броя растения коноп/марихуана), в нарушение на установените в ЗКНВП правила - престъпление по чл.354в, ал.1, пр.ІІ от НК, поради което и на основание чл.354в, ал.1, пр.ІІ от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, на обвиняемия Ш.Ш.Ш. се налага НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 6 месеца.

НЕ СЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

НАЛАГА на основание чл.23, ал.1, пр.ІІ от НК, след като е определено наказание за всяко престъпление отделно, на обвиняемия Ш.Ш.Ш. най-тежкото от тях, а именно – „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 6 месеца.

ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца за изпитателен срок от 3 години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на настоящето споразумение.

ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства представляващи предмет на престъплението по чл.339, ал.1, пр.ІІ от НК, а именно: боеприпаси за огнестрелни оръжия - 2 бр. ловни патрони 12-ти калибър и 5 бр. патрони 9мм (на съхранение в РУ-Р. при ОДМВР-Б.).

ПОСТАНОВЯВА 7 бр. гилзи 9мм за газов пистолет (на съхранение в РУ-Р. при ОДМВР-Б.) - да бъдат унищожени.

ОТНЕМА в полза на държавата на основание чл.53 от НК, предмет на престъпленията по чл.354а, ал.3, пр.ІІ, т.1, пр.І от НК и чл.354в, ал.1, пр.ІІ от НК, веществените доказателства, а именно: - коноп (марихуана) с нето тегло 14.49 грама (преди експертно изследване) и коноп (марихуана) с нето тегло 0.53 грама (преди експертно изследване), съхранявани в ЦМУ-С.

УКАЗВА препис от определението да се изпрати на РУ-Р. и на ГДА„М” с оглед предприемане на мерки по унищожаване на посочените веществени доказателства, след влизане на настоящето определение в законна сила.

ОСЪЖДА обвиняемия  Ш.Ш.Ш.  да заплати разноските по сметка на ОДМВР-Б. сумата от 135.64 лева, представляващи разноски по досъдебното производство за експертиза, както и 5.00 лева по сметка на Рг.РС за издаване на изпълнителен лист.

Определението с което се одобрява споразумението има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:..............................................