П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    3601

 

Номер   3601

Година   30.07.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Анелия Татарска

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200378

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адв. Т.К. – защитник на обвиняемия Д.Р.У. и представителя на РП. – прокурор М.К. и подписано в днешното съдебно заседание от районен прокурор Р.К. споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №331 ЗМ-208/2019 г. по описа на РУ на МВР-Р. (наблюдателно производство №937/2019 г. по описа на РП-Р., с което обв. Д.Р.У., роден на 23.01.1967 г. в Г.Я., с адрес: с.Б.К., О.Я., о.Б., българин, български гражданин, женен, със средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН*, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 17.07.2019 г. около 17.00 часа в с.К., О.Б. по у.„П“ управлявал МПС – лек автомобил „Ф.Г.“ с рег. №*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно: 2.34 на хиляда, установена по надлежния ред с техническо средство „Дрегер Алкотест 7510“ с фабричен  №ARBA 0087 – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание на чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а и т.4 от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК и чл.47, ал.1 от НК, на обвиняемия Д.Р.У. се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДАза срок от 4 месеца и наказание „Глоба“ от 100.00 лв.

ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода” се отлага за срок от 3 години.

НАЛАГА  на основание чл.343 г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия Д.Р.У. наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12 месеца.

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, от така определеното наказание „Лишаване от право да управлява МПС” времето, през което обвиняемият е бил лишен по адм. ред със Заповед за прилагане на принудителна адм. мярка №19-0331-000151/2019 г. на началник група при РУ на МВР-Р. от възможността да упражнява това свое право, считано от 17.07.2019 г.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, подсъдимият Д.Р.У. да заплати по сметка на Рг.РС сумата от 45,00 лева, представляващи разноски по делото.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №378 от 2019 г. по описа на РС-Рг..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.............................................