П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е  №  3815

 

Номер   3815

Година   09.08.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Антония Белчева

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200400

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адв.  А.Р.– защитник на обвиняемия Н.К.Р. и представителя на РП-Р. – прокурор М.К. и споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №331 ЗМ-178/2019 г. по описа на РУ на МВР-Б. (наблюдателно производство №1024/2019 г. по описа на РП-Р.), с което обв. Н.К.Р., роден на 03.04.1987 г. в г.Б., о.Б., с адрес в г.Б., о.Б., У.„С.К.“№53, българин, български гражданин, със средно образование, неосъждан, неженен, шофьор във фирма „К.К.“ООД-Б., с ЕГН*, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 03.08.2019 г. около 09:40 ч. в г.Б. по У.„Г.“ е управлявал МПС – лек автомобил марка и модел „Ф.Т.” с рег. №*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно: 1.74 на хиляда, установено по надлежен ред с техническо средство „Дрегер Алкотест“ 7510 с инв. №ARBB 0019 – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, чл.37, ал.1, т.1а от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, на обвиняемия Н.К.Р.  се налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 месеца.

ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода” се отлага за срок от 3 години.

На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага наказание „Глоба“.

НАЛАГА на основание чл.343г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия Н.К.Р. наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 7 месеца.

На основание чл.59, ал.4 от НК от така определеното наказание „Лишаване от право да управлява МПС” се приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по адм. ред със Заповед за прилагане на принудителна адм. мярка № в АИС-АНД19-3794-000109/2019 г. от възможността да упражнява това свое право, считано от 03.08.2019 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №400 от 2019 г. по описа на РС-Рг..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

Районен съдия:....................................................