П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    3948

 

Номер   3948

Година   22.08.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Анелия Татарска

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200416

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в  протокола от днешното съдебно заседание между А.В.К. – защитник на обвиняемия Д.М.Ч. и представителя на РП-Р. – прокурор К.Ч., споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №231/2019 г. по описа на РУ-Р. при ОДМВР-Б., наблюдателно производство №1044/2019 г. по описа на РП-Р., с което Д.М.Ч., ЕГН*, роден на 12.08.1974 г. в г.Б., о.Б., с адрес: г.Б., о.Б.д, У.„М.С.№16, българин, български гражданин, неженен, средно образование, неосъждан, пенсионер по болест, се признава за виновен, затова че на 10.08.2019 г. около 21.30 часа в г.Б., о.Б., по У.„М.С., управлявал МПС – лек автомобил, марка и модел „М.Ц180“ с рег.№*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.35 на хиляда, установена по надлежния ред – с техническо средство «ДРЕГЕР АЛКОТЕСТ 7510» с фабричен  №ARDM 0190 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

НАЛАГА на основание чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а и т.4 от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, вр. чл.47, ал.1 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 месеца, както и ГЛОБА ота 100.00 лева.

ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 години.

НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от 12 месеца.

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние обвиняемият Д.М.Ч., със снета по делото самоличност, е бил лишен по адм. ред от възможността да упражнява това свое право, съгласно Заповед за прилагане на принудителна адм. мярка №19-0331-000166/2019 г. по описа на РУ-Р. при ОДМВР-Б., считано от 16.08.2019 г.

Определението на съда за одобряване на споразумението е окончателно и има последици на влязла в сила присъда.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................................