П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    4059

 

Номер   4059

Година   30.08.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200431

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от съдебно заседание споразумение между адвокат С.П. от АК-Б., защитник на обвиняемия С.М.С. и зам. районен прокурор В.Ч. при РП-Р., по НОХД №431/2019 г. по описа на Рг.РС, подписано в днешното съдебно заседание.

Определението, с което се одобрява споразумението има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.............................................