П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    4526

 

Номер   4526

Година   11.09.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Анелия Татарска

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100657

по  описа  за

2019

година

 

ПРЕКАТЯВА производството по гр. дело №657 по описа на Рг.РС за 2019 г., поради липса на правен интерес.

Определението на съда подлежи на обжалване пред Бл.ОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

Районен съдия:.............................................