П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    4125

 

Номер   4125

Година   02.09.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200393

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от съдебно заседание споразумение между адвокат Т.М., защитник на подсъдимия В.В.Х. и прокурор И.К. от РП-Р. по нохд №393/2019 г. по описа на Рг.РС, подписано в днешното съдебно заседание.

Определението, с което се одобрява споразумението има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протестиране.

Съдът констатира, че в хода на досъдебното производство е взета  мярка за неотклонение “Подписка“,  поради което  същата  следва да бъде отменена.

Водим от горното, съдът

О п р е д е л и:

 

Отменя взетата спрямо подсъдимия  В.В.Х., по Бп №164/ 2019 г. по описа на  РУ на МВР-Б. мярка за неотклонение “Подписка“.

Определението, с което се отменя мярката за неотклонение “Подписка“, спрямо подсъдимия Х. подлежи на жалба и  протест в 7-дневен срок, считано от днес пред БЛ.ОС.

ПРЕКРАТЯВА производството по н.о.х. дело №393 по описа на Рг.РС за 2019 г., поради решаване на делото със споразумение постигнато между страните.

Определението за прекратяване на производството по н.о.х. дело № 393  по описа на Рг.РС за 2019 г. не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

Районен съдия:....................................................