П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    4259

 

Номер   4259

Година   11.09.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Анелия Татарска

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200438

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, споразумение между прокурор Р.К. и А.Т.М. – защитник на обвиняемия М.С.Б. с ЕГН*, роден на 18.05.1986 г. е с.К., О.Я., о.Б., с адрес: с.Б., О.Я., о.Б., българин, български гражданин, женен, с основно образование, неосъждан, безработен и подписано в днешното съдебно заседание от прокурор В.Ч. споразумение, с което се признава за виновен в това, че е осъществил от обективна и субективна страна състава на следното престъпление: На 27.08.2019 г. около 23.30 часа по път свързващ с.К., О.Я., със с.Б., О.Я., о.Б., управлявал МПС - лек автомобил, марка „О.”, модел „В.“ с рег.№*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда - 1.99 на хиляда, установена по надлежния ред - с химическа експертиза № 353/30.08.2019 г. на НТЛ към ОД на МВР-Б. - престъпление по чл.3436, ал.1 НК.

НАЛАГА на основание чл.3436, ал.1 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 НК, вр. с чл.37. ал.1, т.1а НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, на обвиняемия Б. наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца.

ОТМЕНЯ на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4 месеца за изпитателен срок от 3 години.

НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 НК предвиденото наказание глоба.

НАЛАГА на основание чл.343г от НК, вр. с чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия М.С.Б. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС” за срок от 11 месеца.

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият обвиняемият М.С.Б., със снета по делото самоличност, е бил лишен от право да управлява МПС по адм. ред, считано от 28.08.2019 г. съгласно Заповед за ППАМ на Н-ка на РУ-Р. при ОДМВР-Б. №19-0331-000183/28.08.2019 г.

ОСЪЖДА подсъдимия М.С.Б. с ЕГН*, на основание чл.189, ал.3 НПК, да заплати по сметка на ОД на МВР-Б., обща сума от 87,00 лева, от които сумата от 35,00 лева представляваща разноски за взета кръвна проба за изследване в ЦСМП, и сумата от 52,00 лева, представляваща разноски за изготвяне на СМЕ, както и по сметка на Рг.РС сумата от 5.00 лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

Определението на съда за одобряване на споразумението е окончателно и има последици на влязла в сила присъда.

ПРЕКРАТЯВА производството по н.о.х.дело №438/2019 г. по описа на Рг.РС..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

Районен съдия:....................................................