Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2018 г.
февруари 2018 г.
март 2018 г.
април 2018 г.
май 2018 г.
юни 2018 г.
юли 2018 г.
август 2018 г.
септември 2018 г.
октомври 2018 г.
ноември 2018 г.
декември 2018 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2018 г.
февруари 2018 г.
март 2018 г.
април 2018 г.
май 2018 г.
юни 2018 г.
юли 2018 г.
август 2018 г.
септември 2018 г.
октомври 2018 г.
ноември 2018 г.
декември 2018 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА    февруари 2018 г.  
 Актове по граждански дела - февруари 2018 г.

Уважаеми посетители, ако забележите несъответствие или нередности в публикуваните актове, моля сигнализирайте на e-mail: rs_razlog@abv.bg, или на тел. 0747 80183
Определение №1260 от 27.02.2018г. по гр. дело №1410 от 2016г.
Определение №1259 от 27.02.2018г. по гр. дело №1427 от 2016г.
Решение №1254 от 27.02.2018г. по гр. дело №1545 от 2017г.
Решение №1192 от 23.02.2018г. по гр. дело №975 от 2017г.
Определение №1176 от 22.02.2018г. по гр. дело №1213 от 2015г.
Определение №1171 от 22.02.2018г. по гр. дело №366 от 2017г.
Решение №1127 от 21.02.2018г. по гр. дело №653 от 2008г.
Решение №1077 от 20.02.2018г. по гр. дело №107 от 2018г.
Протоколно определение №1072 от 19.02.2018г. по гр. дело №1678 от 2017г.
Решение №1058 от 19.02.2018г. по гр. дело №1354 от 2017г.
Решение №1053 от 19.02.2018г. по гр. дело №841 от 2016г.
Решение №1027 от 16.02.2018г. по гр. дело №210 от 2018г.
Решение №1016 от 16.02.2018г. по гр. дело №203 от 2018г.
Решение №1013 от 16.02.2018г. по гр. дело №1478 от 2017г.
Протоколно определение №1012 от 14.02.2018г. по гр. дело №768 от 2017г.
Протоколно определение №1011 от 15.02.2018г. по гр. дело №1199 от 2015г.
Решение №1005 от 15.02.2018г. по гр. дело №1281 от 2017г.
Определение №994 от 15.02.2018г. по гр. дело №1641 от 2017г.
Решение №957 от 14.02.2018г. по гр. дело №1110 от 2017г.
Определение №894 от 13.02.2018г. по гр. дело №1664 от 2017г.
Решение №886 от 13.02.2018г. по гр. дело №513 от 2016г.
Определение №813 от 09.02.2018г. по гр. дело №1641 от 2017г.
Решение №772 от 08.02.2018г. по гр. дело №73 от 2016г.
Определение №735 от 06.02.2018г. по гр. дело №1526 от 2017г.
Решение №731 от 06.02.2018г. по гр. дело №885 от 2017г.
Определение №719 от 05.02.2018г. по гр. дело №225 от 2017г.
Решение №715 от 05.02.2018г. по гр. дело №14 от 2018г.
Протоколно определение №713 от 02.02.2018г. по гр. дело №983 от 2017г.
Протоколно определение №701 от 02.02.2018г. по гр. дело №1285 от 2017г.
Определение №671 от 01.02.2018г. по гр. дело №1522 от 2017г.


2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР