Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2018 г.
февруари 2018 г.
март 2018 г.
април 2018 г.
май 2018 г.
юни 2018 г.
юли 2018 г.
август 2018 г.
септември 2018 г.
октомври 2018 г.
ноември 2018 г.
декември 2018 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2018 г.
февруари 2018 г.
март 2018 г.
април 2018 г.
май 2018 г.
юни 2018 г.
юли 2018 г.
август 2018 г.
септември 2018 г.
октомври 2018 г.
ноември 2018 г.
декември 2018 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА    юни 2018 г.  
 Актове по наказателни дела - юни 2018 г.

Уважаеми посетители, ако забележите несъответствие или нередности в публикуваните актове, моля сигнализирайте на e-mail: rs_razlog@abv.bg, или на тел. 0747 80183
Протоколно определение №3545 от 28.06.2018г. по НД №288 от 2018г.
Протоколно определение №3502 от 27.06.2018г. по НД №473 от 2018г.
Решение №3488 от 27.06.2018г. по АНД №134 от 2018г.
Решение №3467 от 26.06.2018г. по АНД №341 от 2018г.
Протоколно определение №3466 от 26.06.2018г. по НД №472 от 2018г.
Протоколно определение №3465 от 26.06.2018г. по НД №213 от 2018г./2
Протоколно определение №3465 от 26.06.2018г. по НД №213 от 2018г.
Протоколно определение №3402 от 25.06.2018г. по НД №379 от 2018г.
Решение №3355 от 21.06.2018г. по АНД №493 от 2017г.
Решение №3353 от 21.06.2018г. по АНД №281 от 2017г.
Протоколно определение №3331 от 21.06.2018г. по НД №455 от 2018г.
Протоколно определение №3330 от 21.06.2018г. по НД №450 от 2018г.
Решение №3322 от 20.06.2018г. по АНД №945 от 2017г.
Протоколно определение №3315 от 20.06.2018г. по НД №458 от 2018г.
Протоколно определение №3314 от 20.06.2018г. по НД №456 от 2018г.
Решение №3309 от 20.06.2018г. по АНД №190 от 2018г.
Присъда №3296 от 19.06.2018г. по НД №741 от 2016г.
Протоколно определение №3247 от 18.06.2018г. по НД №444 от 2018г./2
Протоколно определение №3247 от 18.06.2018г. по НД №444 от 2018г.
Протоколно определение №3224 от 15.06.2018г. по НД №425 от 2018г.
Протоколно определение №3219 от 15.06.2018г. по НД №426 от 2018г./2
Протоколно определение №3219 от 15.06.2018г. по НД №426 от 2018г.
Протоколно определение №3217 от 15.06.2018г. по НД №427 от 2018г./2
Протоколно определение №3217 от 15.06.2018г. по НД №427 от 2018г.
Решение №3214 от 14.06.2018г. по АНД №285 от 2017г.
Протоколно определение №3140 от 12.06.2018г. по НД №396 от 2018г.
Протоколно определение №3113 от 11.06.2018г. по НД №267 от 2018г./2
Протоколно определение №3113 от 11.06.2018г. по НД №267 от 2018г.
Решение №3088 от 08.06.2018г. по АНД №386 от 2018г.
Протоколно определение №3087 от 08.06.2018г. по НД №359 от 2018г.
Протоколно определение №3085 от 08.06.2018г. по НД №406 от 2018г./2
Протоколно определение №3085 от 08.06.2018г. по НД №406 от 2018г.
Протоколно определение №3070 от 08.06.2018г. по НД №154 от 2017г.
Решение №3062 от 07.06.2018г. по АНД №237 от 2018г.
Решение №3060 от 07.06.2018г. по АНД №239 от 2018г.
Решение №3055 от 07.06.2018г. по АНД №247 от 2018г.
Решение №3037 от 07.06.2018г. по АНД №785 от 2017г.
Решение №3036 от 07.06.2018г. по АНД №73 от 2018г.
Решение №3035 от 07.06.2018г. по АНД №804 от 2017г.
Присъда №3031 от 06.06.2018г. по НД №928 от 2017г.
Решение №3013 от 06.06.2018г. по АНД №777 от 2017г.
Решение №2972 от 04.06.2018г. по АНД №290 от 2018г.
Протоколно определение №2969 от 04.06.2018г. по НД №402 от 2018г.
Присъда №2965 от 04.06.2018г. по НД №388 от 2016г.


2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР