Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2019 г.
февруари 2019 г.
март 2019 г.
април 2019 г.
май 2019 г.
юни 2019 г.
юли 2019 г.
август 2019 г.
септември 2019 г.
октомври 2019 г.
ноември 2019 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
февруари 2019 г.
март 2019 г.
април 2019 г.
май 2019 г.
юни 2019 г.
юли 2019 г.
август 2019 г.
септември 2019 г.
октомври 2019 г.
ноември 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА    януари 2019 г.  
 Актове по граждански дела - януари 2019 г.

Уважаеми посетители, ако забележите несъответствие или нередности в публикуваните актове, моля сигнализирайте на e-mail: rs_razlog@abv.bg, или на тел. 0747 80183
Определение №529 от 31.01.2019г. по гр. дело №1 от 2019г.
Определение №523 от 31.01.2019г. по гр. дело №1345 от 2018г.
Определение №522 от 31.01.2019г. по гр. дело №1003 от 2018г.
Решение №519 от 31.01.2019г. по гр. дело №1270 от 2018г.
Определение №396 от 25.01.2019г. по гр. дело №136 от 2017г.
Определение №395 от 25.01.2019г. по гр. дело №1264 от 2018г.
Определение №373 от 24.01.2019г. по гр. дело №31 от 2019г.
Решение №369 от 24.01.2019г. по гр. дело №1008 от 2018г.
Определение №368 от 24.01.2019г. по гр. дело №388 от 2018г.
Протоколно определение №367 от 24.01.2019г. по гр. дело №144 от 2018г.
Определение №344 от 23.01.2019г. по гр. дело №137 от 2017г.
Протоколно определение №327 от 22.01.2019г. по гр. дело №755 от 2018г.
Протоколно определение №320 от 22.01.2019г. по гр. дело №821 от 2018г.
Протоколно определение №315 от 22.01.2019г. по гр. дело №861 от 2018г.
Протоколно определение №296 от 21.01.2019г. по гр. дело №1073 от 2018г.
Определение №298 от 21.01.2019г. по гр. дело №1322 от 2018г.
Решение №279 от 18.01.2019г. по гр. дело №399 от 2018г.
Решение №272 от 17.01.2019г. по гр. дело №1080 от 2018г.
Определение №250 от 16.01.2019г. по гр. дело №1365 от 2018г.
Решение №235 от 16.01.2019г. по гр. дело №1268 от 2018г.
Решение №226 от 15.01.2019г. по гр. дело №529 от 2018г.
Определение №210 от 14.01.2019г. по гр. дело №1129 от 2018г.
Определение №209 от 14.01.2019г. по гр. дело №1083 от 2018г.
Решение №193 от 14.01.2019г. по гр. дело №789 от 2018г.
Решение №137 от 10.01.2019г. по гр. дело №651 от 2018г.
Решение №129 от 10.01.2019г. по гр. дело №598 от 2018г.
Протоколно определение №115 от 10.01.2019г. по гр. дело №1096 от 2018г.
Протоколно определение №111 от 10.01.2019г. по гр. дело №796 от 2018г.
Протоколно определение №100 от 09.01.2019г. по гр. дело №114 от 2018г.
Протоколно определение №87 от 08.01.2019г. по гр. дело №1230 от 2018г.
Определение №69 от 04.01.2019г. по гр. дело №1340 от 2018г.
Решение №66 от 07.01.2019г. по гр. дело №652 от 2018г.
Решение №50 от 04.01.2019г. по гр. дело №1272 от 2016г.
Решение №29 от 03.01.2019г. по гр. дело №1415 от 2018г.
Решение №1 от 02.01.2019г. по гр. дело №1352 от 2018г.


2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР